Bài 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8 trang 74 SBT Hóa học 12Bài 32: Hợp chất của sắt

Bài 32.1 trang 74 Sách bài tập Hóa học 12: Nhận định nào sau đây sai ?

A. Sắt tác dụng được với dung dịch CuSO4

B. Sắt tác dụng được với dung dịch FeCl3.

C. Sắt tác dụng được với dung dịch FeCl2.

D. Đồng tác dụng được với dung dịch FeCl3.

Lời giải:

Quảng cáo

C

Bài 32.2 trang 74 Sách bài tập Hóa học 12: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử ?

A. FeO     B. Fe2O3

C. Fe(OH)3     D. Fe(NO3)3

Lời giải:

A

Bài 32.3 trang 75 Sách bài tập Hóa học 12: Khử hoàn toàn 0,3 mol một oxit sắt FexOy bằng Al thu được 0,4 mol Al2O3 theo sơ đồ phản ứng sau :

FexOy + Al → Fe + Al2O3

Công thức của oxit sắt là

A. FeO.     B. Fe2O3.

C. Fe3O4     D. không xác định được.

Lời giải:

C

0,3 mol FexOy → 0,4 mol Al2O3

Bảo toàn nguyên tố oxi ta có: 0,3.y = 0,4.3 ⇒ y = 4

⇒ Oxit là: Fe3O4

Bài 32.4 trang 75 Sách bài tập Hóa học 12: Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO bằng CO thu được số mol CO2 tạo ra từ các oxit có tỉ lệ tương ứng là 3 : 2. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 và CuO trong hỗn hợp lần lượt là

A. 50% và 50%.     B. 75% và 25%.

C.75,5% và 24,5%.     D. 25% và 75%.

Lời giải:

A

CO + [O] → CO2

Số mol CO2 tạo ra bằng số mol oxi trong oxit

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Bài 32.5 trang 75 Sách bài tập Hóa học 12: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là

A. Fe3O4.     B. FeO.     C. Fe.     D. Fe2O3.

Lời giải:

D

Bài 32.6 trang 75 Sách bài tập Hóa học 12: Cho các chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3. Cho từng chất trên lần lượt tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thì số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

A. 8.     B. 5.     C. 7.    D. 6.

Lời giải:

C

Bài 32.7 trang 75 Sách bài tập Hóa học 12: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc, nóng (dư) thoát ra 0,112 lít khí SO2 (đktc) (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức hợp chất của sắt là

A. FeS.     B. FeS2.

C. FeO.     D. FeCO3.

Lời giải:

C

Bài 32.8 trang 76 Sách bài tập Hóa học 12: Có hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 từ từ đến dư vào dung dịch FeCl3

A. Không có hiện tượng gì

B. Có kết tủa nâu đỏ

C. Có sủi bọt khí

D. Có kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí

Lời giải:

D

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-32-hop-chat-cua-sat.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác