Bài 40.1, 40.2, 40.3, 40.4 trang 95 SBT Hóa học 12Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Bài 40.1 trang 95 Sách bài tập Hóa học 12: Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn : ZnSO4, Mg(NO3)2, Al(NO3)3. Để phân biệt các dung dịch trên, có thể dùng

A. quỳ tím.     B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch Ba(OH)2.     D. dung dịch BaCl2.

Lời giải:

Quảng cáo

C

Bài 40.2 trang 95 Sách bài tập Hóa học 12: Để phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn : MgCl2, ZnCl2, AlCl3, FeCl2, KCl bằng phương pháp hoá học, có thể dùng

A. dung dịch NaOH.     B. dung dịch NH3

C. dung dịch Na2CO3.     D. quỳ tím.

Lời giải:

B

Bài 40.3 trang 95 Sách bài tập Hóa học 12: Để phân biệt 2 dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng

A. dung dịch HCl.     B. nước brom.

C. dung dịch Ca(OH)2.     D. dung dịch H2SO4.

Lời giải:

B

Bài 40.4 trang 95 Sách bài tập Hóa học 12: Cho dung dịch chứa các cation sau: Na+; Ca2+; Mg2+; Ba2+; H+. Muốn loại được nhiều cation ra khỏi dung dịch, có thể dùng chất nào sau đây

A. Dung dịch K2CO3    B. Dung dịch Na2CO3

C. Dung dịch NaOH    D. Dung dịch Na2SO4

Lời giải:

B

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-40-nhan-biet-mot-so-ion-trong-dung-dich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên