Bài 35.21 trang 87 SBT Hóa học 12Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

Bài 35.21 trang 87 Sách bài tập Hóa học 12: Thực hiện hai thí nghiệm :

1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.

2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Lập biểu thức biểu diễn mối quan hệ giữa V1 và V2.

Lời giải:

Quảng cáo

Ta viết PTHH dạng ion rút gọn cho cả hai thí nghiệm như sau :

3Cu + 8H+ + 2NO3 ⟶ 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

- Thí nghiệm 1 : ta có số mol các chất và ion : Cu : 0,06 mol; H+ : 0,08 mol; NO3- : 0,08 mol.

H+ phản ứng hết ⟹ VNO = V1 = 0,08/4 . 22,4 = 0,448 lít

- Thí nghiệm 2: Ta có số mol các chất và ion: Cu: 0,06 mol; H+: 0,16 mol; NO3-: 0,08 mol

H+ và Cu phản ứng vừa đủ ⟹ VNO = V2 = (0,16:4).22,4 = 0,896 lít

⟹ V2 = 2V1

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-35-dong-va-hop-chat-cua-dong.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác