Bài 43.7 trang 100 SBT Hóa học 12Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Bài 43.7 trang 100 Sách bài tập Hóa học 12: Trong công nghiệp, trước kia người ta sản xuất phenol từ clobenzen ngày nay sản xuất từ cumen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phenol theo hai cách và so sánh ưu điểm và hạn chế của hai cách.

Lời giải:

Quảng cáo

Điều chế phenol:

- Cách 1: từ clobenzen

C6H5Cl + NaOH → C6H5ONa + HCl

C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

- Cách 2: từ cumen

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Theo phương pháp hiện nay (cách 2) : rẻ tiền, ít ô nhiễm môi trường.

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-43-hoa-hoc-va-van-de-phat-trien-kinh-te.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên