Bài tập có lời giải trang 125, 126, 127, 128, 129 SBT Sinh học 9

Bài tập có lời giải trang 125, 126, 127, 128, 129 SBT Sinh học 9

Bài 1 trang 125 SBT Sinh học 9: Tài nguyên thiên nhiên là gì ? Có các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào ?

Lời giải:

Quảng cáo

- Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng cho cuộc sống.

Nguồn tài nguyên thiên không phải là vô tận, nếu sử dụng và khai thác không hợp lí, nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

- Trong tự nhiên có các dạng tài nguyên thiên nhiên như sau :

+ Tài nguyên tái sinh là dạng tài nguyên có khả năng phục hồi nếu sử dụng và khai thác hợp lí như tài nguyên đất, rừng, biển...

+ Tài nguyên không tái sinh là dạng tài nguyên sau một thời gian khai thác và sử dụng sẽ bị cạn kiệt như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, than đá...

+ Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu là những nguồn năng lượng sạch, khi sử dụng không gây ô nhiễm môi trường như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng biển...

Bài 2 trang 125 SBT Sinh học 9: Hiện tại, dạng năng lượng nào đang được nghiên cứu và thay thế dần các nguồn năng lượng khác đang bị cạn kiệt dần ? Tại sao ?

Lời giải:

- Hiện tại, năng lượng vĩnh cửu như năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng sóng biển... đang được con người nghiên cứu và sử dụng để thay thế các dạng năng lượng khác đang bị cạn kiệt dần. Các nguồn năng lượng này được coi là vô hạn.

- Dạng năng lượng vĩnh cửu là năng lượng sạch, khi sử dụng không gây ô nhiẻm môi trường. Cho nên, dạng năng lượng này đang được khuyến khích sử dụng.

Bài 3 trang 126 SBT Sinh học 9: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là như thế nào ?

Lời giải:

Sử dụng tài nguyên thiên nhiên được cho là hợp lí khi :

- Vừa đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội hiện tại vừa đảm bảo duy trì lâu dài các tài nguyên cho các thế hệ mai sau.

- Không gây suy thoái môi trường, đảm bảo sự phát triển bển vững.

Bài 4 trang 126 SBT Sinh học 9: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã có ý nghĩa như thế nào đối với con người ?

Lời giải:

- Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã có ý nghĩa đặc biệt đối với con người vì đó là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái, tránh ô nhiễm môi trường và cạn kiệt nguồn tài nguyên.

- Mỗi quốc gia cần có các biện pháp thích hợp trong việc khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã để phát triển bền vững.

Bài 5 trang 126 SBT Sinh học 9: Cần phải làm gì để bảo vệ tài nguyên sinh vật ?

Lời giải:

Để bảo vệ tài nguyên sinh vật cần :

- Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn...

- Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã.

- Trồng cây, gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.

- Không săn bắt động vật hoang dã và khai thác quá mức tài nguyên sinh vật.

- Bảo tồn các nguồn gen quý hiếm bằng công nghệ sinh học và lai tạo các giống vật nuôi, cây trồng có năng suất cao và phẩm chất tốt.

- Giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên sinh vật cho mọi người.

Bài 6 trang 126 SBT Sinh học 9: Hãy nêu hiệu quả của một số biện pháp chủ yếu cải tạo hệ sinh thái bị thoái hoá :

- Biện pháp trồng cây gây rừng.

- Biện pháp thuỷ lợi.

- Biện pháp bón phân hợp lí và hợp vệ sinh.

- Biện pháp thay đổi cây trồng hợp lí.

- Biện pháp chọn giống vật nuôi, cây trồng thích hợp và năng suất cao.

Lời giải:

Hiệu quả của một số biện pháp chủ yếu cải tạo hệ sinh thái bị thoái hoá là

- Trồng cây, gây rừng trên vùng đất trống, đồi trọc để hạn chế xói mòn đất, hạn chế lũ lụt, sạt lở đất, tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật, tăng cường đa dạng sinh học và cải tạo khí hậu...

- Làm tốt công tác thuỷ lợi để tưới tiêu hợp lí, góp phần điều hoà lượng nước, hạn chế lũ lụt, chù động chống hạn hán. Nhờ đó có thể mở rộng diện tích trồng trọt, tăng năng suất cây trồng...

- Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh để tăng độ màu mỡ cho đất, không gây ô nhiễm môi trường và tăng năng suất cây trồng.

- Thay đổi các giống cây trồng hợp lí (như trồng luân canh, trồng xen kẽ...) là tăng hiệu suất sử dụng đất, làm cho đất không bị cạn kiệt nguồn dinh dưỡng cho cây và tăng năng suất cây trồng...

- Chọn giống vật nuôi, cây trồng thích hợp và cho năng suất cao sẽ đem lại lợi ích kinh tế cao và có điều kiện để cải tạo đất.

Bài 7 trang 127 SBT Sinh học 9: Hãy liệt kê các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất.

Lời giải:

Trên Trái Đất của chúng ta có nhiều hệ sinh thái khác nhau về tính chất vật lí, hoá học và sinh vật. Chính sự khác nhau này là cơ sở cho sự đa dạng của các loài sinh vật trên Trái Đất.

Các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất:

- Các hệ sinh thái trên cạn :

+ Các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng lá kim, rừng lá rộng rụng lá theo mùa vùng ôn đới...)

+ Các hệ sinh thái thảo nguyên

+ Các hệ sinh thái hoang mạc

+ Các hệ sinh thái nông nghiệp...

- Các hệ sinh thái nước mặn :

+ Hệ sinh thái vùng biển khơi

+ Hệ sinh thái vùng ven bờ...

- Các hệ sinh thái nước ngọt:

+ Hệ sinh thái nước đứng (ao, hồ...)

+ Hệ sinh thái nước chảy (sông, suối)...

Bài 8 trang 128 SBT Sinh học 9: Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái rừng ? Các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng ?

Lời giải:

* Trong tự nhiên, hệ sinh thái rừng có vai trò quan trọng đối với hành tinh của chúng ta :

- Điều hoà khí hậu và lượng mưa, làm trong sạch không khí, điều hoà lượng ôxi trong khí quyển.

- Chống xói mòn, sụt lở đất, duy trì nước ngầm, chống hạn hán và lũ lụt.

- Cung cấp thức ăn, chỗ ở cho động vật.

- Duy trì đa dạng sinh học và là yếu tố quan trọng đảm bảo cân bằng sinh thái.

Khi hệ sinh thái rừng bị phá huỷ sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng : hạn hán, lũ lụt, mất nhiều loài sinh vật, mất nơi ở của sinh vật, xói mòn và thoái hoá đất, ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái...

Vì vậy, chúng ta cần bảo vệ hệ sinh thái rừng.

* Các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng :

- Xây dựng kế hoạch khai thác tài nguyên rừng hợp lí, tránh khai thác quá mức dẫn đến cạn kiệt nguồn tài nguyên rừng.

- Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia để bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, bảo tồn các nguồn gen quý hiếm...

- Trồng cây, gây rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc ; phục hồi các khu rừng bị thoái hoá, chống xói mòn, duy trì nguồn nước ngầm...

- Phòng cháy rừng để bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, chống ô nhiễm môi trường...

- Vận động đồng bào dân tộc ít người sống định canh, định cư để không chặt phá rừng bừa bãi, bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn.

- Phát triển dân số hợp lí để giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng.

- Giáo dục ý thức bảo vệ rừng cho mọi người : tất cả mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ rừng.

Bài 9 trang 129 SBT Sinh học 9: Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái biển và hệ sinh thái nông nghiệp ? Biện pháp chủ yếu để bảo vệ các hệ sinh thái này là gì ?

Lời giải:

- Biển là hệ sinh thái khổng lồ trên Trái Đất (chiếm 3/4 diện tích bề mặt trái đất), có các loài động thực vật rất phong phú. Đây là nguồn thức ăn rất quan trọng cho con người nhưng không phải là vô tận. Nếu đánh bắt quá nhiều và không hợp lí thì nguồn lơi này sẽ bị cạn kiệt. Vì vậy, cần phải bảo vệ hệ sinh thái biển với các biện pháp sau đây :

+ Khai thác các nguồn lợi biển với kế hoạch hợp lí. Không săn bắt các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

+ Bảo vệ và nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiếm.

+ Chống ô nhiễm môi trường biển.

+ Bảo vệ rừng ngập mặn và trồng lại rừng đã bị chặt phá...

- Hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp cho con người lương thực, thực phẩm và nguyên liệu cho sản xuất nông nghiệp. Mỗi quốc gia đều cần phải đảm bảo an ninh lương thực cho mình.

Ở nước ta có nhiều hệ sinh thái nông nghiệp như hệ sinh thái nông nghiệp vùng núi phía bắc, vùng trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng Tây Nguyên...

Nếu các hệ sinh thái này bị suy kiệt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày của người dân. Vì vậy, cần bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp với biện pháp là duy trì các hệ sinh thái nông nghiệp chủ yếu đồng thời với việc cải tạo các hệ sinh thái để đạt hiệu quả kinh tế cao.

Bài 10 trang 129 SBT Sinh học 9: Ý nghĩa và nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường là gì ?

Lời giải:

- Ý nghĩa : Luật Bảo vệ môi trường nhằm ngăn chặn và khắc phục những hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên, gây ra cho môi trường tự nhiên. Đồng thời cũng điều chỉnh việc khai thác và sử dựng các thành phần của môi trường một cách hợp lí để phát triển bền vững.

- Nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường :

+ Phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (chương II) liên quan tới việc khai thác và sử dụng các thành phần của môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật... đồng thời cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam.

+ Khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (chương III) liên quan đến trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc xử lí các chất thải công nghiệp và sinh hoạt, xử lí các sự cố môi trường.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Sinh học 9 (SBT Sinh học 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Sinh học lớp 9 | Giải SBT Sinh học 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Sinh học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chuong-4-bao-ve-moi-truong.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6