SBT Tiếng Anh 10 trang 37, 38 Unit 5 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 37, 38 Unit 5 Speaking sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 37, 38 Unit 5 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)

Bài 1 (trang 37 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)

1. Customer: I'm looking for a new smartphone. Do you have new models?

Shop assistant: Of course, but can you … about your needs first?

A. help me know

B. show me know

C. make me know

D. let me know

2. Shop assistant: We have a lot of smartphones here. Please take a look.

Customer: Hmm... It's hard to choose. …. one for me?

A. Can you advise

B. Can you recommend

C. Can you give

D. Can you tell

3. Customer: Can you show me how to use this smartphone?

Shop assistant: ….

A. Completely

B. Certainly

C. Possibly

D. Surely

4. Customer: Thank you for your help.

Shop assistant: No problem. … ask me if you need further information.

A. Feel free to

B. Feel happy to

C. Feel fine to

D. Feel excited to

Đáp án:

Quảng cáo

1. D

2. B

3. B

4. A

Hướng dẫn dịch:

1. Khách hàng: Tôi đang tìm kiếm một chiếc điện thoại thông minh mới. Bạn có mô hình mới?

Trợ lý cửa hàng: Tất nhiên, nhưng bạn có thể cho tôi biết về nhu cầu của bạn trước được không?

2. Trợ lý cửa hàng: Chúng tôi có rất nhiều điện thoại thông minh ở đây. Xin vui lòng xem qua.

Khách hàng: Hmm ... Thật khó để lựa chọn. Bạn có thể giới thiệu một cái cho tôi không?

3. Khách hàng: Bạn có thể chỉ cho tôi cách sử dụng điện thoại thông minh này không?

Trợ lý cửa hàng: Chắc chắn.

4. Khách hàng: Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.

Trợ lý cửa hàng: Không sao. Vui lòng hỏi tôi nếu bạn cần thêm thông tin.

Bài 2 (trang 38 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Talk about touchscreens. Use the outline and suggested ideas below. (Nói về màn hình cảm ứng. Sử dụng dàn ý và các ý tưởng gợi ý bên dưới.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 37, 38 Unit 5 Speaking | Global success (Kết nối tri thức) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Gợi ý:

Quảng cáo

I'd like to talk about touchscreens, which are used on many smartphones, laptops and tablets today. The touchscreen is a great invention because it allows people to use and interact with devices easily. They do not have to press complicated buttons but can control everything quickly and conveniently by touching the screen. Therefore, one of the main benefits of the touchscreen is reducing the number of buttons on devices, making them more compact and lighter. Besides, touchscreens can make devices look more attractive. I often use devices with touchscreens, such as my smartphone, and my father's laptop. I think touchscreens are becoming more and more popular in Viet Nam, because everyone, including me, enjoys using them.

Hướng dẫn dịch:

Tôi muốn nói về màn hình cảm ứng, được sử dụng trên nhiều điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng ngày nay. Màn hình cảm ứng là một phát minh tuyệt vời vì nó cho phép mọi người sử dụng và tương tác với các thiết bị một cách dễ dàng. Họ không phải bấm các nút phức tạp mà có thể điều khiển mọi thứ một cách nhanh chóng và tiện lợi bằng cách chạm vào màn hình. Do đó, một trong những lợi ích chính của màn hình cảm ứng là giảm số lượng nút trên thiết bị, khiến chúng trở nên nhỏ gọn và nhẹ hơn. Bên cạnh đó, màn hình cảm ứng có thể làm cho thiết bị trông hấp dẫn hơn. Tôi thường sử dụng các thiết bị có màn hình cảm ứng, chẳng hạn như điện thoại thông minh và máy tính xách tay của bố tôi. Tôi nghĩ rằng màn hình cảm ứng đang ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam, bởi vì tất cả mọi người, kể cả tôi, đều thích sử dụng chúng.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-inventions.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học