SBT Tiếng Anh 10 trang 60, 61 Unit 8 Reading - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 60, 61 Unit 8 Reading sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 60, 61 Unit 8 Reading - Global success (Kết nối tri thức)

Bài 1 (trang 60 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

You often (1) across new words when you read something in a foreign language. You may guess or check the (2) of these words in a dictionary. The level of accuracy that you require and your available time decide your (3). If you are someone who frequently uses the dictionary, you should remember that every dictionary has its (4). Each definition has a limited meaning and you can fully understand a word only after you meet it in a (5) of contexts. You should also be aware of the risk of using dictionaries that translate meanings from English into your native language and vice versa. So, it is usually much safer to (6) in an English-English dictionary. Moreover, you are not allowed to use a dictionary in most exams. (7) you are allowed to use one, looking up new words is quite time-consuming while exams are always timed. (8), it is better to guess the meanings of unfamiliar words.

SBT Tiếng Anh 10 trang 60, 61 Unit 8 Reading | Global success (Kết nối tri thức) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

Quảng cáo

1. C

2. B

3. D

4. C

5. A

6. B

7. D

8. B

Hướng dẫn dịch:

Bạn thường bắt gặp những từ mới khi bạn đọc một thứ gì đó bằng tiếng nước ngoài. Bạn có thể đoán hoặc tra nghĩa của những từ này trong từ điển. Mức độ chính xác mà bạn yêu cầu và thời gian có sẵn sẽ quyết định chiến lược của bạn. Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng từ điển, bạn nên nhớ rằng từ điển nào cũng có giới hạn của nó. Mỗi định nghĩa có một ý nghĩa hạn chế và bạn chỉ có thể hiểu đầy đủ một từ sau khi bạn gặp nó trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Bạn cũng nên đề phòng rủi ro khi sử dụng từ điển dịch nghĩa từ tiếng Anh sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn và ngược lại. Vì vậy, việc tra từ điển Anh-Anh thường an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, bạn không được phép sử dụng từ điển trong hầu hết các kỳ thi. Ngay cả khi bạn được phép sử dụng, việc tra cứu từ mới khá mất thời gian trong khi các kỳ thi luôn được tính giờ. Do đó, tốt hơn là bạn nên đoán nghĩa của những từ không quen thuộc.

Bài 2 (trang 60-61 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Read the text and choose the best answers to complete the sentences (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu)

Hướng dẫn dịch:

Etalk là một công ty sản xuất phần mềm học tập ở Anh. Dự án Onebillion của họ gần đây đã trở nên phổ biến, đặc biệt là vì ứng dụng học toán của họ có thể cải thiện kiến ​​thức toán học của trẻ em ở Malawi chỉ trong tám tuần.

'Onebillion' lấy tên từ 'mục đích tiếp cận một tỷ trẻ em'. Đây gần như là số trẻ em không có cơ hội đến trường, theo người sáng lập Etalk. Giáo dục tiểu học không được miễn phí ở Malawi cho đến năm 1994, và sự gia tăng đột biến của học sinh đăng ký đã gây nhiều áp lực lên hệ thống giáo dục của đất nước. Có rất nhiều lợi ích tuyệt vời của việc giáo dục trẻ em ở các nước đang phát triển. Ví dụ, phụ nữ có xu hướng sinh ít con hơn và khỏe mạnh hơn, và có nhiều cơ hội trở thành một phần của nền kinh tế hơn nếu họ học các kỹ năng cơ bản ngay từ cấp tiểu học. Ở Malawi, trung bình một cô gái có hơn 5 đứa con, và điều đó không còn tiếp tục nữa.

Trong dự án Onebillion, trẻ em được chia thành các nhóm 25 hoặc thậm chí 50. Sau đó, chúng được đưa đến một lớp học đặc biệt có tên Oneclass, nơi chúng dành nửa giờ mỗi ngày với thiết bị. Mỗi ngày mười, mười hai cháu có thể dùng một viên. Một tình nguyện viên quốc tế kiểm soát Oneclass và có một giáo viên trực tuyến hướng dẫn các em sử dụng ứng dụng. Tham gia Oneclass, tất cả trẻ em đều có thể học theo tốc độ của riêng mình và tiến bộ tốt trong học tập.

Đáp án:

Quảng cáo

1. B

2. C

3. C

4. A

5. B

6. C

7. A

Hướng dẫn dịch:

1. Dự án của Etalk đã giúp trẻ em ở Malawi tiến bộ trong môn toán.

2. 'Onebillion' lấy tên từ số lượng trẻ em mà dự án dự kiến sẽ tham gia.

3. Có rất nhiều áp lực đối với hệ thống giáo dục ở Malawi vì sự gia tăng số lượng học sinh.

4. Cung cấp cho các em gái một số kỹ năng cơ bản tại các trường tiểu học có nghĩa là họ sẽ có ít con hơn nhưng khỏe mạnh hơn.

5. Trong dự án Onebillion, một lớp học bao gồm khoảng 25 đến 50 sinh viên.

6. Trẻ em trong Oneclass được hướng dẫn bởi một giáo viên trực tuyến.

7. Ứng dụng học tập này mang đến cho trẻ em ở Malawi một cơ hội để quản lý thời gian học tập của mình.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-new-ways-to-learn.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học