SBT Tiếng Anh 10 trang 62 Unit 8 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 62 Unit 8 Speaking sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 62 Unit 8 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)

Bài 1 (trang 62 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Match the following instructions with suitable pictures. Then use “First, Next, Then, After that, Finally” to give complete instructions about how to send texts with a smartphone. (Ghép các hướng dẫn sau với hình ảnh phù hợp. Sau đó, sử dụng “First, Next, Then, After that, Finally” để cung cấp hướng dẫn đầy đủ về cách gửi tin nhắn văn bản bằng điện thoại thông minh.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 62 Unit 8 Speaking | Global success (Kết nối tri thức) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

Quảng cáo

1. c

2. f

3. a

4. e

5. b

6. d

Hướng dẫn dịch:

a. Bật điện thoại thông minh của bạn

b. Tìm biểu tượng tin nhắn trên màn hình và nhấn vào biểu tượng đó.

c. Chạp vào nút “Tin nhắn mới”.

d. Nhập tên hoặc số của người bạn muốn nhắn tin.

e. Nhập tin nhắn của bạn vào trường gần giữa màn hình.

f. Gửi tin nhắn của bạn.

Bài 2 (trang 62 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Prepare a short talk about the benefits of face-to-face learning using the ideas in the box. You can start the talk with the sentence below. (Chuẩn bị một bài nói chuyện ngắn về lợi ích của việc học trực tiếp bằng cách sử dụng các ý tưởng trong hộp. Bạn có thể bắt đầu bài nói bằng câu dưới đây.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 62 Unit 8 Speaking | Global success (Kết nối tri thức) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Gợi ý:

Quảng cáo

Face-to-face learning has some benefits. First, in a traditional classroom, students can concentrate better on their learning because there are fewer distractions than when they are studying from home. Moreover, whenever they have questions or need help, they can communicate with their teacher or classmates immediately. Finally, students can work in teams or groups more easily to solve problems or do projects. This can also help them build up their teamwork skills. I believe that face-to-face learning has many benefits to offer to students and should not be replaced by online learning.

Hướng dẫn dịch:

Học trực tiếp có một số lợi ích. Thứ nhất, trong một lớp học truyền thống, học sinh có thể tập trung học tập tốt hơn vì ít bị sao nhãng hơn so với khi học ở nhà. Hơn nữa, bất cứ khi nào họ có thắc mắc hoặc cần trợ giúp, họ có thể liên lạc với giáo viên hoặc bạn học của mình ngay lập tức. Cuối cùng, học sinh có thể làm việc theo nhóm hoặc nhóm dễ dàng hơn để giải quyết vấn đề hoặc làm các dự án. Điều này cũng có thể giúp họ xây dựng kỹ năng làm việc nhóm. Tôi tin rằng học trực tiếp có nhiều lợi ích mang lại cho sinh viên và không nên bị thay thế bởi học trực tuyến.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-new-ways-to-learn.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học