Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 10: Phonetics (trang 32)Unit 11: Our greener world

A. Phonetics (trang 32 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Find the word which has ... (Tìm từ mà có phần gạch dưới được đọc khác so với các từ còn lại. Đọc to từ.)

Đáp án:

Quảng cáo
1. C 2. A 3. B 4. D 5. D

Giải thích:

1. Chọn C. plant, vì âm "a" được đọc là /ɑ:/, trong những từ còn lại được đọc là /æ/.

2. Chọn A. ask, vì âm "a" được đọc là /ɑ:/, trong những từ còn lại được đọc là /æ/.

3. Chọn B. natural, vì âm "a" được đọc là /æ/ trong những từ khác được đọc là /ɑ:/.

4. Chọn D. classmate, vì âm "a" được đọc là /ɑ:/ trong những từ còn lại được đọc là /æ/.

5. Chọn D. traffic, vì âm "a" đọc là /æ/, trong những từ khác được đọc là /ɑ:/.

2. Write the word under each picture ... (Viết từ bên dưới bức tranh. Đặt từ vào cột đúng.)

Quảng cáo
/a:/ glass, dance, plant
/ae/ family, apple, hand, camera, cat

Tham khảo Unit 11 Tiếng Anh 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-our-greener-world.jsp