Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 2: Phonetics (trang 10)Unit 2: My home

A. Phonetics (trang 10 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Match the words with the appropriate ... (Nối các từ với âm thích hợp /s/, /z/, hoặc /iz/. Đọc to từ đó.)

Quảng cáo
0. watches /iz/ 1. tables /z/ 2. caps /s/ 3. phones /z/
4. clocks /s/ 5. villas /z/ 6. houses /iz/

2. In each column write three ... (Trong mỗi cột, viết 3 từ với tận cùng là ‘s/es’ mà được phát âm là /s/, /z/ hoặc /iz/.)

/s/ students, shops, books
/z/ cars, bags, schools, radios
/iz/ churches, oranges, roses
Quảng cáo

Tham khảo Unit 2 Tiếng anh 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-my-home.jsp