Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 4: Phonetics (trang 26)Unit 4: My neighbourhood

A. Phonetics (trang 26 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Find the word which has ... (Tìm từ có âm khác ở phần gạch chân. Đọc to những từ đó lên.)

Đáp án

Quảng cáo
1. D 2. D 3. A 4. B 5. C

Giải thích:

1. Chọn D. police vì âm "i"được đọc là /i:/, trong các âm còn lại được đọc là /ʌi/.

2. Chọn D. excellent vì âm "e" được đọc là /e/, trong các từ còn lại được đọc là /i/.

3. Chọn A. coffee vì âm "ee" được đọc là /i/, trong các từ còn lại đọc là /i:/.

4. Chọn B. cathedral âm "c" được đọc là /k/, trong các từ còn lại được đọc là /s/.

5. Chọn C. great vì âm "ea" được đọc là /ei/, trong các từ còn lại được đọc là /i:/.

2. Give the names of the following ... (Đặt tên cho những bức tranh sau, sau đó đọc to các từ lên ( ký tự đầu tiên đã được cho sẵn).)

Đáp án:

Quảng cáo

1. Building: tòa nhà

2. ship: con tàu

3. tin: lon

4. sheep: con cừu

5. catheral: nhà thờ chánh/ thánh đường.

Tham khảo Unit 4 Tiếng Anh 6 :

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-my-neighbourhood.jsp