Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 6: Phonetics (trang 40)Unit 6: Our Tet holiday

A. Phonetics (trang 40 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Find the word which has a ... (Tìm từ mà có âm khác trong phần gạch dưới. Đọc to từ.)

Đáp án:

Quảng cáo
1. C 2. D 3. B 4. A 5. D

Giải thích:

1. Chọn C. celebrate, vì âm "c" được đọc là /s/, những từ còn lại được đọc là /k/.

2. Chọn D. tradition, vì âm "a" được đọc là /ə/, những từ còn lại được đọc là /ei/.

3. Chọn B. prepare, vì âm "e" được đọc là /i/, những từ còn lại được đọc là /e/.

4. Chọn A. spring, vì âm "s" được đọc là /s/, những từ còn lại được đọc là /z/.

5. Chọn D. chemistry, vì "ch" được đọc là /k/, những từ còn lại được đọc là /tʃ/.

2. Practise saying the following ... (Thực hành đọc các câu sau chú ý các từ được gạch chân.)

Quảng cáo

Tham khảo Unit 6 Tiếng Anh 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-our-tet-holiday.jsp