Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Unit 8: Phonetics (trang 10)Unit 8: Sports and games

A. Phonetics (trang 10 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Write the following words ... (Viết những từ sau vào đúng cột.)

Đáp án:

Quảng cáo
/eə/ care, prepare, spare, square, fare, nightmare
/iə/ pear, here, peer, really, near, volunteer

2. Read the sentences aloud ... (Đọc lớn các câu, chú ý những từ được gạch dưới.)

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể tập aerobic với âm nhạc.

2. Gấu Teddy của bạn ở trên ghế.

Quảng cáo

3. Chuẩn đi cổ vũ cho đội của bạn.

4. Chúng sẽ sợ khi nghe tiếng sáo.

5. Cuộc thi Olympic được tổ chức 4 năm một lần.

6. Khi có thời gian rảnh, chúng tôi đến đó chơi trò chơi.

Tham khảo Unit 8 Tiếng Anh 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải sbt Tiếng Anh 6 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-sports-and-games.jsp