SBT Tiếng Anh 7 trang 92 Unit 12 Pronunciation - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 92 Unit 12 Pronunciation sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 92 Unit 12 Pronunciation - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 92 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Mark the rising or falling intonation of the questions. Then say them out loud. (Đánh dấu ngữ điệu lên hoặc xuống của các câu hỏi. Sau đó nói to.)

1. Is he an Englishman?

2. Why is New Zealand an island country?

3. What is the population of Australia?

4. Is Edinburgh the capital of Scotland?

5. Can we speak French in Canada?

Đáp án:

Quảng cáo

SBT Tiếng Anh 7 trang 92 Unit 12 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy có phải là người Anh không?

2. Tại sao New Zealand là một quốc đảo?

3. Dân số của Úc là bao nhiêu?

4. Edinburgh có phải là thủ đô của Scotland không?

5. Chúng ta có thể nói tiếng Pháp ở Canada không?

2 (trang 92 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Work in pairs. Take turns to say the questions with the correct intonation. Listen and correct your partner's mistake. (Làm việc theo cặp. Lần lượt nói các câu hỏi với ngữ điệu chính xác. Lắng nghe và sửa chữa lỗi lầm của người bạn.)

1. Is English an official language in Singhpore?

2. How long does it take to drive from London to Manchester?

3. Do you plan to visit Sydney?

4. What is the biggest city in the USA?

5. Where is the Statue of Liberty?

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Tiếng Anh có phải là ngôn ngữ chính thức ở Singhpore không?

2. Mất bao lâu để lái xe từ London đến Manchester?

3. Bạn có kế hoạch đến thăm Sydney?

4. Thành phố lớn nhất ở Hoa Kỳ là gì?

5. Tượng Nữ thần Tự do ở đâu?

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-an-overcrowded-world.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên