SBT Tiếng Anh 7 trang 98 Unit 12 Writing

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 98 Unit 12 Writing sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 98 Unit 12 Writing - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 98 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Write complete sentences using the prompts (Viết các câu hoàn chỉnh bằng cách sử dụng gợi ý)

Đáp án:

Quảng cáo

1. The Grand Canyon is a stunning natural wonder in the USA.

2. In Canada, both English and French are the mother tongues of about 80% of the population.

3. Australia is home to kangaroos and koalas.

4. The cities of Bath and Stratford Upon Avon are two famous tourist attractions in England.

5. New Zealand is a magical place with amazing natural beauty and friendly people.

Hướng dẫn dịch:

1. Grand Canyon là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp ở Hoa Kỳ.

2. Ở Canada, cả tiếng Anh và tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ của khoảng 80% dân số.

3. Úc là quê hương của chuột túi và gấu túi.

4. Thành phố Bath và Stratford Upon Avon là hai điểm du lịch nổi tiếng ở Anh.

5. New Zealand là một nơi kỳ diệu với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú và con người thân thiện.

2 (trang 98 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Based on the information below, write a paragraph of about 70 words to introduce Canada. (Dựa vào thông tin dưới đây, hãy viết một đoạn văn khoảng 70 từ để giới thiệu về đất nước Canada.)

Location: in North America

Population: over 35 million

Capital: Ottawa

Famous for: beautiful landscape, a rich culture and many places of interests

Places to visit: Heritage Park, Historical Landmark Tour of Victorian Grand City, Museum of Illusions, Canadian Museum of History ...

Weather: 25°C to 30°C (summer), -15°C to -40°C (winter)

Hướng dẫn dịch:

Vị trí: ở Bắc Mỹ

Dân số: hơn 35 triệu

Thủ đô: Ottawa

Nổi tiếng với: phong cảnh đẹp, một nền văn hóa phong phú và nhiều địa điểm tham quan

Các địa điểm tham quan: Công viên Di sản, Tham quan Dấu ấn Lịch sử của Thành phố Grand thời Victoria, Bảo tàng Ảo tưởng, Bảo tàng Lịch sử Canada ...

Thời tiết: 25 ° C đến 30 ° C (mùa hè), -15 ° C đến -40 ° C (mùa đông)

Gợi ý:

Quảng cáo

Canada is a big country in North America. The country has a population of over 35 million. Its capital city is Ottawa. Canada has many things to offer visitors: beautiful landscape, a rich culture and many places of interests. You can visit Heritage Park, Historical Landmark Tour of Victorian Grand City, Museum of Illusions, Canadian Museum of History ..

The weather in Canada is 25°C to 30°C in summer and it is very harsh in winter. The temperature sometimes drops to -40°C.

Hướng dẫn dịch:

Canada là một quốc gia lớn ở Bắc Mỹ. Đất nước có dân số hơn 35 triệu người. Thành phố thủ đô của nó là Ottawa. Canada có nhiều thứ để cung cấp cho du khách: phong cảnh đẹp, một nền văn hóa phong phú và nhiều địa điểm tham quan. Bạn có thể tham quan Công viên Di sản, Tham quan Dấu tích Lịch sử của Thành phố Grand thời Victoria, Bảo tàng Ảo tưởng, Bảo tàng Lịch sử Canada ..

Thời tiết ở Canada là 25 ° C đến 30 ° C vào mùa hè và rất khắc nghiệt vào mùa đông. Nhiệt độ đôi khi giảm xuống -40 ° C.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-an-overcrowded-world.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên