SBT Tiếng Anh 7 trang 31 Unit 4 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 31 Unit 4 Speaking sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 31 Unit 4 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 31 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Work in pairs. Talk about your preferences for different forms of arts. (Làm việc theo cặp. Nói về sở thích của bạn đối với các hình thức nghệ thuật khác nhau.)

Ví dụ:

Jack: Which do you prefer, music or painting?

Chau: I prefer painting. My dream is to become a famous painter.

Jack: And which do you like better, modern art or folk art?

Chau: I like modern art better.

Hướng dẫn dịch:

Jack: Bạn thích cái nào hơn, âm nhạc hay hội họa?

Châu: Tôi thích vẽ hơn. Ước mơ của tôi là trở thành một họa sĩ nổi tiếng.

Jack: Và bạn thích cái nào hơn, nghệ thuật hiện đại hay nghệ thuật dân gian?

Châu: Tôi thích nghệ thuật hiện đại hơn.

2 (trang 31 SBT Tiếng Anh 7 Global success): What did these famous people do? Use the words and phrases in these lists to talk about them. Look at the example. (Những người nổi tiếng này đã làm gì? Sử dụng các từ và cụm từ trong các danh sách này để nói về họ. Nhìn vào ví dụ.)

SBT Tiếng Anh 7 trang 31 Unit 4 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Then you can talk about the artists you like or know. (Sau đó, bạn có thể nói về các nghệ sĩ bạn thích hoặc biết.)

Gợi ý:

Quảng cáo

Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa.

Ludwig van Beethoven composed the Moonlight Sonata.

William Shakespeare wrote A Midsummer Night's Dream.

Alexandre Gustav Eiffel designed the Truong Tien Bridge (Hue - Viet Nam).

Hướng dẫn dịch:

Leonardo da Vinci đã vẽ nàng Mona Lisa.

Ludwig van Beethoven sáng tác Bản tình ca ánh trăng.

William Shakespeare đã viết Giấc mơ đêm mùa hè.

Alexandre Gustav Eiffel đã thiết kế cầu Trường Tiền (Huế - Việt Nam).

3 (trang 31 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Read the following opinions about music and arts. (Đọc các ý kiến sau đây về âm nhạc và nghệ thuật.)

1. Art education improves students' development of life skills.

2. Students who study art are more attentive at school than those who do not.

3. Students who study art do better in maths and science.

4. Learning music helps students achieve higher results in maths and reading.

5. Music also promotes creativity, social development, and personality.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Giáo dục nghệ thuật nâng cao sự phát triển kỹ năng sống của học sinh.

2. Những học sinh học nghệ thuật ở trường chăm chú hơn những học sinh không học.

3. Học sinh học nghệ thuật sẽ học tốt hơn môn toán và khoa học.

4. Học nhạc giúp học sinh đạt kết quả cao hơn trong các môn toán và môn đọc.

5. Âm nhạc cũng thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển xã hội và nhân cách.

Work with a partner. Give your opinion on the idea(s) that you agree with. (Làm việc cùng bạn. Đưa ra ý kiến của bạn về (các) ý tưởng mà bạn đồng ý.)

Ví dụ:

A: I quite agree with number one. I've seen a lot of people who are good artists and they're very successful in life.

B: You're right. I think so too.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

A: Tôi khá đồng ý với số một. Tôi đã thấy rất nhiều người là nghệ sĩ giỏi và họ rất thành công trong cuộc sống.

B: Bạn nói đúng. Tôi cũng nghĩ thế.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-music-and-arts.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên