SBT Tiếng Anh 7 trang 34 Unit 4 Writing - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 34 Unit 4 Writing sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 34 Unit 4 Writing - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 34 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Rewrite the sentences so that their meaning stays the same. The beginning of each sentence is given. (Viết lại các câu để ý nghĩa của chúng được giữ nguyên. Đầu mỗi câu được đưa ra.)

Đáp án:

Quảng cáo

1. Her picture is different from / not the same as mine.

2. Giang can't paint as well as Khanh.

3. I think living in the country is better than living in the city.

4. Her picture is different from / not like her brother's.

5. This year's performance is not as good as last year's.

Hướng dẫn dịch:

A. Câu gốc

1. Hình của cô ấy không giống của tôi.

2. Khánh là một họa sĩ giỏi hơn Giang.

3. Tôi thích cuộc sống nông thôn hơn cuộc sống thành phố.

4. Hình của cô ấy không giống với hình của anh trai cô ấy.

5. Phong độ năm nay không tốt lắm. Năm ngoái tốt hơn.

B. Câu mới

1. Bức tranh của cô ấy khác với / không giống với của tôi.

2. Giang vẽ không đẹp bằng Khánh.

3. Tôi nghĩ sống trong nước tốt hơn sống ở thành phố.

4. Bức tranh của cô ấy khác với / không giống của anh trai cô ấy.

5. Thành tích năm nay không tốt bằng năm ngoái.

2 (trang 34 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Write an invitation letter to one of your friends or relatives, using the following cues: (Viết thư mời cho một trong những người bạn hoặc người thân của bạn, sử dụng các gợi ý sau:)

- Event: A Live show of BTS

- Start time: 8 o'clock, Saturday night

- Place: The Opera House

- Time to meet: 7:45

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

- Sự kiện: Một chương trình trực tiếp của BTS

- Thời gian bắt đầu: 8 giờ, tối thứ bảy

- Địa điểm: Nhà hát lớn

- Thời gian gặp nhau: 7:45

3 (trang 34 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Write a paragraph (60 - 80 words) about Michael Jackson, using the following prompts (Viết một đoạn văn (60 - 80 từ) về Michael Jackson, sử dụng các gợi ý sau)

- born: August 29, 1958, Gary, Indiana, the US

- 1964 joined the band The Jackson Brothers

- 1971 began his solo career

- called "the King of Pop", received a lot of awards, including 13 Grammy Awards and 26 American Music Awards

- Earth Song - one of his most successful songs

- died June 25, 2009, Los Angeles, California, the US

Gợi ý:

Quảng cáo

Michael Jackson was born on August 29, 1958, in Gary, Indiana, the US. In 1964, Michael joined the band The Jackson Brothers. He began his solo career in 1971. He was called "the King of Pop", and during his career, he received a lot of awards, including 13 Grammy Awards and 26 American Music Awards. Earth Song is one of his most successful songs. He died on June 25, 2009 in Los Angeles, California, the US.

Hướng dẫn dịch:

Michael Jackson sinh ngày 29 tháng 8 năm 1958 tại Gary, Indiana, Hoa Kỳ. Năm 1964, Michael tham gia ban nhạc The Jackson Brothers. Ông bắt đầu sự nghiệp solo của mình vào năm 1971. Ông được gọi là "Ông hoàng nhạc Pop", và trong sự nghiệp của mình, ông đã nhận được rất nhiều giải thưởng, bao gồm 13 giải Grammy và 26 giải Âm nhạc Mỹ. Earth Song là một trong những ca khúc thành công nhất của anh. Ông mất ngày 25 tháng 6 năm 2009 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-music-and-arts.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên