SBT Tiếng Anh 7 trang 56 Unit 7 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 56 Unit 7 Speaking sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 56 Unit 7 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 56 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Work with a partner. Take turns to ask and answer about the mén of transport you and your classmate use every day (Làm việc cùng đối tác. Lần lượt hỏi và trả lời về phương tiện di chuyển mà bạn và bạn cùng lớp của bạn sử dụng hàng ngày)

2 (trang 56 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Take the quiz. Tick (V) T (True) or F ( False) (Làm các câu hỏi. Đánh dấu (V) T (Đúng) hoặc F (Sai))

SBT Tiếng Anh 7 trang 56 Unit 7 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

1. F

2. T

3. T

4. T

5. T

6. F

Hướng dẫn dịch:

1. Quy tắc giao thông là đi bên phải ở Thái Lan.

2. Lạc đà được sử dụng để vận chuyển ở Sahara.

3. Người dân Tây Nam Bộ đi du lịch bằng thuyền rất nhiều.

4. Christopher Columbus du ngoạn bằng thuyền.

5. Xe trượt tuyết chó là một hình thức vận chuyển đặc biệt được sử dụng ở Alaska.

6. Ông già Noel đi trên ván trượt.

3 (trang 56 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Work with a partner. Talk about the means of transport you should use if you are in the following places, and explain why (Làm việc cùng bạn. Nói về phương tiện giao thông bạn nên sử dụng nếu bạn ở những nơi sau và giải thích lý do)

SBT Tiếng Anh 7 trang 56 Unit 7 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Gợi ý:

Quảng cáo

1. The camel. Because you can't use other means of transport.

2. The boat. Because it can travel on water.

3. The motorbike. Because it is quick and convenient.

Hướng dẫn dịch:

1. Con lạc đà. Vì bạn không thể sử dụng các phương tiện giao thông khác.

2. Con thuyền. Vì nó có thể di chuyển trên mặt nước.

3. Chiếc xe máy. Vì nó nhanh chóng và tiện lợi.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-traffic.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học