SBT Tiếng Anh 7 trang 58, 59 Unit 7 Writing - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 58, 59 Unit 7 Writing sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 58, 59 Unit 7 Writing - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 58 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Write full sentences, using the words and phrases given (Viết các câu đầy đủ, sử dụng các từ và cụm từ đã cho)

Đáp án:

Quảng cáo

1. - How does your close friend go to school?

- She cycles.

2. Traffic jams are a problem in big cities in Viet Nam.

3. If you are not careful, you may / will fall off your bicycle.

4. Before every meal, we should wash our hands carefully.

5. It is about 300 km from Ho Chi Minh City to Phu Quoc Island.

Hướng dẫn dịch:

1. - Bạn thân của bạn đi học như thế nào?

- Cô ấy đạp xe.

2. Ùn tắc giao thông đang là vấn đề nhức nhối ở các thành phố lớn ở Việt Nam.

3. Nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể / sẽ bị ngã xe đạp.

4. Trước mỗi bữa ăn, chúng ta nên rửa tay cẩn thận.

5. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 300 km đến đảo Phú Quốc.

2 (trang 59 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the word given for each (Viết lại các câu sau để giữ nguyên ý nghĩa của chúng, sử dụng từ cho sẵn cho mỗi câu)

Đáp án:

Quảng cáo

1. There is a train leaving for Da Nang at 5 o'clock every morning.

2. Can you / we travel to Sa Pa by air?

3. Our teacher always drives carefully.

4. It is about 540 km from Ha Noi to Hue City.

5. Traffic rules should be strictly obeyed (by road users).

Hướng dẫn dịch:

1. Có một chuyến tàu khởi hành đi Đà Nẵng lúc 5 giờ hàng ngày.

2. Bạn / chúng tôi có thể đi du lịch Sa Pa bằng đường hàng không?

3. Giáo viên của chúng tôi luôn lái xe cẩn thận.

4. Khoảng cách từ Hà Nội đến Thành phố Huế khoảng 540 km.

5. Các quy tắc giao thông cần được tuân thủ nghiêm ngặt (của người tham gia giao thông).

3 (trang 59 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Write a paragraph (about 80 words) about the traffic problems in your area or a place you know. You may use the following cues. Make sure to use the right connectors. (Viết một đoạn văn (khoảng 80 từ) về vấn đề giao thông ở khu vực bạn sinh sống hoặc một nơi bạn biết. Bạn có thể sử dụng các dấu hiệu sau. Đảm bảo sử dụng đúng từ nối.)

Gợi ý:

Quảng cáo

My village also has some traffic problems. The cattle and dogs usually run along or across the road. The children sometimes play on the road. Villagers sell and buy things on the road. People don’t obey the traffic rules. It's dangerous to travel in my village. So you should be careful.

Hướng dẫn dịch:

Làng tôi cũng có những vấn đề giao thông. Gia súc và chó thường chạy dọc hoặc băng qua đường. Trẻ con đôi khi chơi trên đường. Người trong làng bán và mua đồ trên đường. Người ta không tuân theo luật lệ giao thông. Thật nguy hiểm khi đi lại trong làng. Vì vậy bạn nên cẩn thận.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-traffic.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học