Giải SBT Tiếng Anh 7 Unit 10: Personal hygieneGiải SBT Tiếng Anh 7 Unit 10: Health and hygience

A. Personal hygiene (Bài 1-5 trang 89-91 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 89 SBT Tiếng Anh 7): Write the sentences. What did Nam do yesterday?

Quảng cáo

a. He washed his face.

b. He ate some biscuits and drank a glass of milk.

c. He brushed his teeth.

d. He vvent to school. / He went to school on foot. / He walked to school.

e. He studied mathematics, English and history.

f . He played soccer / football.

g. He did his homework.

h. He watched television / TV.

i. He went to bed at 10.00 p.m.

2. (trang 90 SBT Tiếng Anh 7): Write the sentences.

Quảng cáo

What did you do yesterday?

a. I played volleyball

I didn’t play volleyball.

b. I went to the moives.

I didn’t go to the movies.

c. I had a shower/bath.

I didn’t have a shower/bath.

d. I did morning exercise.

I didn’t do moring exercise.

e. I washed my hands before meals.

I didn’t wash my hands before meals.

f. I changed clothes.

I didn’t change clothes.

g. I ate a lot of meat.

I didn’t cat much meat.

h. I brushed my teeth after meals.

I didn’t brush my teeth after meals.

Quảng cáo

i. I went to bed early.

I didn’t go to bed early.

3. (trang 90 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences with the posỉtive and negative forms of the verb.

a. We didn’t brush our teeth before breakfast. We brushed our teeth after breakfast

b. I didn’t do the washing last week. I dịd the washing yesterday.

c. We don’t / didn’t have a shower every day. We have / had a shower every 3 days.

d. They didn’t retum home late last night. They retumed home early last night.

e. Hoa didn’t live in Ha Noi last year. She lived in Hue.

f. Mr. Ha doesn’t teach / didn’t teach Geography. He teaches / taught English.

g. Liz didn’t eat fĩsh. She ate noodles instead.

h. My mother doesn’t iron / didn’t iron my clothes. I iron / ironed my clothes myself.

4. (trang 91 SBT Tiếng Anh 7): Write the questions with Did...?

a. Did you see a film last night?

b. Did they play table tennis after school?

c. Did you have a big breakfast this moming?

d. Did Hoa receive a lot of letters from her pen pal?

e. Did you change clothes every 3 days?

f. Did they speak to Liz yesterdaỵ?

5. (trang 91 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences below, using the correct brackets.

a. toothache b. appointment c. nervous d. painful e. helpful
f. carefully g. scary h. worrying i. healthy j. pleased

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 7 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 | Giải sbt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-health-and-hygience.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học