Giải SBT Tiếng Anh 7 Unit 13: Come and playGiải SBT Tiếng Anh 7 Unit 13: Activities

B. Come and play (Bài 1-7 trang 120-123 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 120 SBT Tiếng Anh 7): Invite your friend to the activities in the list Use Would you like to/Come and...

Quảng cáo

a. Would you like to play soccer with me, Nam?

Come and play soccer with me, Nam.

b. Would you like to play basketball with me, Ba?

Come and play basketball with me, Ba.

c. Would you like to play badminton with me, Hoa?

Come and play badminton with me, Hoa.

d. Would you like to play skateboard with me, Tam?

Come and play skateboard with me, Tam.

e. Would you like to play rollerblade with me, Hung?

Come and play rollerblade with me, Hung.

f. Would you like to play skip rope with me, Lan?

Come and play skip rope with me, Lan.

Quảng cáo

g. Would you like to go jogging with me, Tan?

Come and go jogging with me, Tan.

Would you like to jog with me, Tan?

Come and jog with me, Tan.

h. Would you like to go mountain climbing with me, Viet?

Come and go mountain climbing with me, Viet.

i. Would you like to cook with me, Huong?

Come and cook with me, Huong.

j. Would you like to make cake with me, Lien?

Come and make cake with me, Lien.

2. (trang 121 SBT Tiếng Anh 7): Read the passage and write what Ba must do.

a. He must finish his homework.

b. He must clean his room.

c. He must buy some bread.

d. He must feed the cat.

e. He must tum off the light.

f. He must give the key to Aunt Thanh.

3. (trang 121 SBT Tiếng Anh 7): Complete the dialogues. Use can or must.

Quảng cáo
a. must b. Can - mustc. Can - can - must
d. must e. must - Can - must

4. (trang 122 SBT Tiếng Anh 7): Match the adjective in column B with the situations in column A. The first one is done for you.

1-c 2-d 3-a 4-b 5-g 6-h 7-f 8-e

5. (trang 122 SBT Tiếng Anh 7): Give advce. Use ought to or should and the idea prompts.

a. He ought to play less Computer games and study harder.

He should play less Computer games and study harder.

b. You ought to buy a new one.

You should buy a new one.

c. She ought to practie swimming more.

She should practice swimming more.

d. She ought to join (in) the stamp collection club.

She should join the stamp collection Club.

e. She ought to go to the library and read books there.

She should go to the library and read books there.

f. Hai ought to finish his homework first.

Hai should finish hịs homework first.

6. (trang 123 SBT Tiếng Anh 7): Circle the best response.

1. b 2. c 3. c 4. b 5. a

7. (trang 123 SBT Tiếng Anh 7): Use the correct forms of the adjectives. The first one has been done for you.

a. August is the hottest month of the year.

b. I think Japanese is the most difficult language in the world.

c. Thomas Edison is one of the greatest inventors ofall time.

d. Is Mount. Fuji the highest mountain in Japan?

e. This is the most exciting match I’ve ever seen.

f. Brazil is the strongest country in football.

g. Nha Trang is the most beautiful beach I’ve ever been to.

h. Nam is the most intelligent student in the class.

i. The biue whale is the largest animal that ever lived on Earth.

j. Tom Hank is one of the most successful actors of the 20th century.

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 7 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 | Giải sbt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-activities.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học