Giải SBT Tiếng Anh 7 Unit 15: Video gamesGiải SBT Tiếng Anh 7 Unit 15: Going out

A. Video games (Bài 1-5 trang 134-136 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 134 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences. Usc the present simple or the present Progressive tense of the verbs in brackets.

Quảng cáo

a. is - is eating - eats

b. aren’t doing - are sleeping

c. goes - is walking

d. likes - playing - plays - is - isn’t playing - is teaching

2. (trang 134-135 SBT Tiếng Anh 7): Decide what children can / must / should or shouldn’t do among these things. Then write full sentences.

a. Children shouldn’t spend much money on video games.

b. Children can play video games for a short time.

c. Children shouldn’t spend 10 minutes rest every hour playing video games.

d. Children should / must spend some time playing outdoors.

e. Children should take part in outdoor activities with others.

Quảng cáo

f. Children shouldn’t go to the amusement center often.

g. Children must do their homework.

h. Children should spend little time playing video games.

3. (trang 135 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentcnces. Use the words in the box. The first one is done for you.

a. Video cameras can be very useful.

b. Video cameras can protect banks and Stores.

c. Video cameras can identify robbers.

d. Video cassette recorders (VCRs) are useful in education.

e. Video compact discs (VCDs) play music and show video images at the same time.

4. (trang 135-136 SBT Tiếng Anh 7): Use the correct forms of the words in brackets.

Quảng cáo
а. amusement b. addictive c. useless d. robberies e. robber
f. neighbourhood / neighborhood g. noisily h. education i. socialise / socialize j. world-wide

5. (trang 136 SBT Tiếng Anh 7): Circle the correct answers.

1. b 2. c 3. a 4. b 5. a
6. b 7. c 8. c 9. b 10. c

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 7 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 | Giải sbt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-going-out.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học