Giải SBT Tiếng Anh 7 Unit 6: What do you doGiải SBT Tiếng Anh 7 Unit 6: After school

A. What do you do? (Bài 1-7 trang 50-54 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 50 SBT Tiếng Anh 7): What after-school activities do you often do? Put the words in the box in the columns that are true about you.

Quảng cáo
I often do these I always do these I never do these
meeting friends doing homework rehearsing a piay
listening to music helping mother with housework playing computer game
going swimming
watching TV
writing letters to friends
talking with fiends about hobbies

2. (trang 50-51 SBT Tiếng Anh 7): Rewrite the sentences. Put the frequency expressions in brackets into the right places.

Quảng cáo

a. Ba is always interested in stamps.

b. Nga often rehearses a play with her friends.

c. Nga never plays video games.

d. Nam, Ba and Hoa are never late for their class.

e. Ba and his fiends often get together and talk about their stamps.

f. After class, Nam usually goes home and watches videos.

g. What do you usually do after school?

h. I usually help my mother with the housework.

i. I never go swimming on Sundays.

j. Sometimes Ba's friends give him stamps from other countries.

Đa's frends sometimes give him stamps from other countries.

Ba’s friends give him stamps from other countries sometimes.

Quảng cáo

3. (trang 51 SBT Tiếng Anh 7): This is the conversation between Kien and Lan. Match Lan’s utterances in I column B with Kien's utterances in column A. Kien’s utterances are already in the correct order.

a - ii b - iii c - i

4. (trang 52 SBT Tiếng Anh 7): Read the following passage then answer the questions by choosing the best answers.

a. B b. B c. C d. A e. B f. A

5. (trang 53 SBT Tiếng Anh 7): Match the questions and responses. The first one is done for you.

1. d 2. e 3. f 4. b 5. h 6. a 7. g 8. c

6. (trang 53 SBT Tiếng Anh 7): Read the table and write sentences about Lan and Ba. The first one is done for you.

Lan

a. She listens to classical music two hours a day.

b. She goes shopping with her friends every Saturday and Sunday.

c. She never plays video games.

Ba

a. He usually listens to classical music.

b. He often goes shopping with his friends.

c. He plays video games three times a week.

7. (trang 54 SBT Tiếng Anh 7): Underllne the correct answers.

a. to have b. reading c. talking
d. costs e. more interesting f. the best

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 7 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 | Giải sbt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-after-school.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học