Giải SBT Tiếng Anh 7 Unit 7: A student's workGiải SBT Tiếng Anh 7 Unit 7: The world of work

A. A student's work (Bài 1-7 trang 63-66 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 63 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences. Put in a little or a few.

Quảng cáo
a. a little b. a few c. a little d. a little e. a few
f. a few g. a little h. a little - a few i. a little

2. (trang 63 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences with fewer, less or more.

Hoa has five periods a day. Loan has seven periods a day.

a. Hoa has fewer periods a day than Loan.

b. Loan has more periods a day than Hoa.

Mr. Hai produces 100 liters of milk a week. Mr. Chinh produces 80 liters of milk a week.

c. Mr Chinh produces less milk than Mr Hai.

Quảng cáo

d. Mr Hai produces more milk than Mr Chinh.

Vietnamese students have three vacations a year. American students have five vacations a year.

e. Vietnamese students have fewer vacations than American students.

f. American students have more vacations than Vietnamese students.

Lan eats two bowls of rice. Ba eats three bowls of rice.

g. Lan eats less rice than Ba eats.

h. Ba eats more rice than Lan eats.

3. (trang 64 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences with the correct verb forms.

a. plays b. call c. are d. have
e. learns f. will invite g. go h. have

4. (trang 64 SBT Tiếng Anh 7): Write. Answer Tim’s letter to Hoa in exercise 2, Unit 7 — the student's book.

Quảng cáo

June 2nd

Dear Tim,

Hi! How are you doing? I am very glad to hear from you that you have five vacatỉons each year such as summer vacation, Easter, 4th of July, Thanksgiving and Christmas. We have fewer vacations than you. Our longest vacation is in summer. It lasts more than two months. During summer vacation I like going to the countryside to visit my reiatives, playing a lot of games with my cousins. What do you like doing during your vacation, Tim? Write to me soon and tell me.

Your friend,

Hoa

5. (trang 64-65 SBT Tiếng Anh 7): Complete the following sentences, using the words or phrases in the boxes.

a. part-time b. takes care of c. wedding anniversary
d. next summer vacation e. typical day f. quite
g. local newspaper

6. (trang 65 SBT Tiếng Anh 7): Put the adjectives / adverbs in comparative or superlative form.

a. more sweetly than Hoa. b. the tallest c. worse than
d. more beautiful e. thefastest f. the most interesting
g. farther / further

7. (trang 65-66 SBT Tiếng Anh 7): Choose the best sentence made from the words given.

a. B b. A c. C d. B e. D f. A

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 7 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 | Giải sbt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-the-world-of-work.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học