Bài 8.10 trang 23 SBT Vật Lí 12Bài 8: Giao thoa sóng

Bài 8.10 trang 23 Sách bài tập Vật Lí 12: Dao động tại hai điểm S1, S2 cách nhau 12 cm trên một mặt chất lỏng có biểu thức : u = Acos100πt, tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,8 m/s.

a) Giữa hai điểm S1, S2 có bao nhiêu đường hypebol, tại đó, chất lỏng dao động mạnh nhất ?

b) Viết biểu thức của dao động tại điểm M, cách đều S1, S2 một khoảng 8 cm, và tại điểm M' nằm trên đường trung trực của S1S2 và cách đường S1S2 một khoảng 8 cm.

Lời giải:

Quảng cáo

Bước sóng λ = v/f = 80/50 = 1,6cm

Đỉnh của hai đường hypebol, tại đó chất lỏng dao động mạnh nhất, cách nhau : i = λ/2 = 1,6/2 = 0,8cm

Vì tại trung điểm của S1S2 có một vân cực đại (đường thẳng) nên số vân cực đại nằm trên một nửa đoạn S1S2 là :

N' = [6/0,8] = 7 vân

Kí hiệu [ ] chỉ phần nguyên.

Số đường hypebol (quỹ tích các điểm dao động cực đại) N = 2N' = 14. Nếu coi đường trung trực của S1S2 như một hypebol đặc biệt thì số vân cực đại sẽ là 15.

b) M cách đều S1, S2 nên dao động tại M cực đại và có :

φ1 = φ2 = 2πd/λ = 2π.8/1,6 = 10π

Vậy M dao động cùng pha với S1, S2

Biểu thức của dao động tại M là : u = 2Acos100πt

Điểm M' ở cách S1 và S2 cùng một khoảng :

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12

Do đó: φ'1 = φ'2 = 2π.10/1,6 = 12,5π

Vậy M' dao động trễ pha π/2 so với S1, S2 và biểu thức của dao động tại M' là

u = 2Acos(100πt - π/2)cm.

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-8-giao-thoa-song.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác