Bài 8.8 trang 23 SBT Vật Lí 12Bài 8: Giao thoa sóng

Bài 8.8 trang 23 Sách bài tập Vật Lí 12: Hai mũi nhọn S1, S2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cần rung có tần số f = 100 Hz, được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Tốc độ truyển sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s.

a) Gõ nhẹ cần rung thì hai điểm S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng u = Acos2πft. Hãy viết phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều S1, S2 một khoảng d = 8 cm.

b) Dao động của cần rung được duy trì bằng một nam châm điện. Để được một hệ vân giao thoa ổn định trên mặt chất lỏng, phải tăng khoảng cách S1, S2 một đoạn ít nhất bằng bao nhiêu ? Với khoảng cách ấy thì giữa hai điểm S1, S2 có bao nhiêu gợn sóng hình hypebol ?

Lời giải:

Quảng cáo

a) Ta có : λ = v/f = 80/100 = 0,8cm và d1 = d2 = d = 8cm.

Theo Bài 8 (SGK Vật lí 12), ta có :

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12

d2 + d1 = 16cm = 20λ d2 - d1 = 0

ta được : uM1 = 2Acos(200πt - 20π)

b) Khi hệ vân giao thoa đã ổn định thì trung điểm I của S1 S2 lại luôn luôn là cực đại giao thoa. Do đó, ta phải có :

S1I = S2I = kλ/2 + λ/4 = (2k + 1)λ/4

S1S2 = 2S1I = (2k + 1)λ/2

Ban đầu ta đã có : S1S2 = 8cm = 10λ = 20λ/2

Vậy chỉ cần tăng khoảng cách S1, S2 thêm λ/2 tức là 0,4 cm.

Khi đó nếu không kể đường trung trực của S1S2 thì có 20 gợn sóng hình hypebol (vì gợn sóng là quỹ tích những điểm dao động mạnh hơn cả).

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-8-giao-thoa-song.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác