Bài 24.11 trang 66 SBT Vật Lí 12Bài 24: Tán sắc ánh sáng

Bài 24.11 trang 66 Sách bài tập Vật Lí 12: Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 60o, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,5140 và nt = 1,5368. Một chùm tia sáng mặt trời hẹp rọi vào một mặt bên của lăng kính dưới góc tới i = 50o. Chùm tia ló rọi vuông góc vào một màn đặt cách lăng kính một khoảng f = 1 m. Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn.

Lời giải:

Quảng cáo
Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12

⇒ rđ = 30°24'; r'đ= A - rđ = 60° - 30°24’ = 29°36'.

sin r'đ = sin 29°36’ = 0,4940.

sini'đ = nđsinr'đ = 1,5140.0,4940 = 0,74791 ⇒ i'đ = 48°25'.

Dđ = iđ + i'đ - A

= 50o + 48o25' - 60o

⇒ Dđ = 38o25'

sinrt = 0,7660/1,5368 = 0,49843

⇒ r't = 29o54'

r't = 60o - 29o54' = 30o06'; sin30o06' = 0,5015

sini't = 1,5368.0,5015 = 0,77070 ⇒ i't = 50o25'

Dt = 50o + 50o25' - 60 = 40o25'

Khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím :

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12
Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-24-tan-sac-anh-sang.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa