Bài 24.13 trang 66 SBT Vật Lí 12Bài 24: Tán sắc ánh sáng

Bài 24.13 trang 66 Sách bài tập Vật Lí 12: Một tia sáng trắng chiếu vuông góc vào mặt nước trong một chậu nước. Dưới đáy chậu có một gương phẳng đặt nghiêng, mặt gương làm với mặt nước một góc 15o. Cho chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,329 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,344. Tính góc giữa tia tím và tia đỏ khi nó ra khỏi mặt nước.

Lời giải:

Quảng cáo

Tia sáng trắng chiếu vuông góc với mặt nước, khi trở lại mặt nước thì vẫn là ánh sáng trắng. Nhưng khi khúc xạ ra khỏi mặt nước, tia sáng bị tách ra thành các tia sáng đơn sắc khác nhau do có sự tán sắc ánh sáng.

Có thể coi như tia sáng trắng đi qua một lăng kính bằng nước có góc chiết quang A = 2.10o = 30o. Do dược chiếu vuông góc với mặt nước, nên góc tới của tia sáng ở mặt sau của lăng kính là r = A = 30o.

Gọi góc ló của tia đỏ là iđ, ta có:

siniđ = nđsinr = 1,329sin30o = 1,329/2

siniđ = 0,6645 ⇒ iđ = 41,64o.

Góc ló của tia tím là it, ta có:

sinit = ntsinr = 1,344sin30o = 1,344/2

sinit = 0,672 ⇒ it = 42,22o

Góc giữa tia tím và tia đỏ là:

Δi = it - iđ = 42,22 - 41,64 = 0,58o

Δi = 34'48''.

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-24-tan-sac-anh-sang.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa