Bài 1.12 trang 5 SBT Vật Lí 12Bài 1: Dao động điều hòa

Bài 1.12 trang 5 Sách bài tập Vật Lí 12: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 0,05cos10πt (m). Hãy xác định:

a) Biên độ, chu kì và tần số của vật.

b) Tốc độ cực đại và gia tốc cực đại của vật.

c) Pha của dao động và li độ của vật tại thời điểm t = 0,075 s.

Lời giải:

Quảng cáo

a)

- Biên độ dao động của vật là A = 0,05m

- Chu kỳ của dao động là T = 2π/ω = 2π/10π = 0,2s

- Tần số dao động của vật là f = 1/T= 1/0,2= 5Hz

b) Vận tốc cực đại của vật là vmax = ωA = 10π.0,05 = 0,5π m/s

Gia tốc cực đại của vật là amax = ω2A = (10π)2.0,05 = 5π2 m/s2

c) Pha dao động của vật ở li độ t = 0,075s là : 10πt = 10π.0,075 = 3π/4

Li độ của vật là x = 0,05cos3π/4 = -0,035m

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-1-dao-dong-dieu-hoa.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa