Bài 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 SBT Vật Lí 12Bài 1: Dao động điều hòa

Bài 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 Sách bài tập Vật Lí 12:

1.6. Một vật nhỏ dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(πt + π/6)(cm)

Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

A. 10π cm/s2.        B. 10 cm/s2.        C. 100 cm/s2.        D. 100π cm/s2.

1.7. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình : x = 2cos(2πt + π/2)cm. Tại t = 0,25 s chất điểm có li độ bằng

A. √3 cm.        B. -√3 cm.        C. 2 cm.        D. -2 cm.

1.8. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi chất điểm qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40√3 cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là

A. 4cm.        B. 5 cm.        C. 8 cm.        D. 10cm.

1.9. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Biết quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là 16 cm. Biên độ dao động của chất điểm bằng

A. 16cm        B. 4 cm.        C. 32 cm.        D. 8 cm.

1.10. Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì 1,25 s và biên độ 5 cm. Tốc độ lớn nhất của chất điểm là

A. 25,1 cm/s.        B. 2,5 cm/s.        C. 63,5 cm/s.        D. 6,3 cm/s.

1.11. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

A. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng, luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.

B. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

C. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.

D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

Lời giải:

Quảng cáo
1.61.71.81.91.101.11
CDBBAD
Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-1-dao-dong-dieu-hoa.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa