Bài 2 trang 59 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài 2 trang 59 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 84 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy:

a. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng, về lí do chủ yếu của việc: Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

Lời giải:

Quảng cáo
A. lãnh thổ được thống nhất
X B. hai miền có hai hình thức tổ chức nhà nước khác nhau
C. nguyên vọng tha thiết của nhân dân
D. xu thế phát triển của lịch sử dân tộc

b. Nêu suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của bức ảnh bên:

Lời giải:

- Bức ảnh thể hiện niềm vui mừng của nhân dân khi cầm trên tay lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-24-viet-nam-trong-nam-dau-sau-thang-loi-cua-cuoc-khang-chien-chong-mi.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên