Bài 4 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Bài 4 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 17 trong SGK và dựa vào kiến thức bản thân, em hãy:

a. Cho biết tên, tuổi, năm sinh đầy đủ của ông?

Lời giải:

Quảng cáo

- Phiđen Cátxtơrô (1927-2016)

b. Cho biết sự kiện nào mà ông thực hiện đã mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài Batixta?

Lời giải:

- Sự kiện: Ngày 26-7-1953, Phiđen Cátxtơrô chỉ huy 135 thanh niên yêu nước tấn công vào trại lính Môncađa đã mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài Batixta.

c. Bức ảnh thể hiện cách mạng Cuba ở giai đoạn nào?

Lời giải:

- Thể hiện cách mạng Cuba giai đoạn chống chế độ độc tài Batixta (1953-1959).

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-5-cac-nuoc-chau-phi-va-mi-latinh.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên