Bài 5 trang 49 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài 5 trang 49 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào lược đồ hãy tóm tắt diến biến và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Lời giải:

Quảng cáo

* Diễn biến:

Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt:

- Đợt 1 từ ngày 13 đến 17 - 3 - 1954:

     + Ta tiến công toàn bộ phân khu Bắc và đồi Him Lam.

     + Giải phóng toàn bộ phân khu Bắc và đồi Him Lam.

     + Nối liền con đường tiếp tế từ Tuần Giáo, Lai Châu vào Điện Biên Phủ.

- Đợt 2 từ ngày 30 -3 đến 26 - 4 - 1954:

     + Tấn công các cứ điểm phía Đông của phân khu Trung tâm.

     + Kết thúc đợt 2, ta khép chặt vòng vây ở phân khu Trung tâm.

Quảng cáo

- Đợt 3 từ ngày 1-5 đến 7-5-1954:

     + Đồng loạt tiến công phân khu Trung tâm và phân khu Nam.

     + Tiêu diệt các cứ điểm còn lại của Pháp.

* Ý nghĩa:

- Giáng đòn nặng nề vào âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ.

- Là chiến thắng oanh liệt nhất của nhân dân ta trong kháng chiến chống Pháp.

- Góp phần quyết định vào thắng lợi của nhân dân ta trên bàn đàm phán.

- Bảo vệ những thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

- Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-20-cuoc-khang-chien-toan-quoc-chong-thuc-dan-phap-ket-thuc-1953-1954.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên