Bài 5 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Bài 5 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy điền mục đích và những kết quả cải tổ ở Liên Xô giai đoạn 1985-1991 vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Lời giải:

Quảng cáo
Nội dung Mục đích cải tổ Kết quả cải tổ
Mục đích chung Tập chung vào “cải cách kinh tế triệt để”, tiếp theo là cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng Tình hình không được cải thiện, Xô viết lâm vào khủng hoảng toàn diện
Kinh tế Cải cách kinh tế triệt để Kinh tế rối loạn, thu nhập quốc dân giảm
Chính trị Cải cách hệ thống chính trị Tình hình chính trị rối ren
Xã hội Đổi mới tư tưởng Sự bất bình của nhân dân ngày càng sâu sắc
Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-2-lien-xo-va-cac-nuoc-dong-au-1945-2000-lien-bang-nga-1991-2000.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên