Bài 2 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 6Bài 3: Tỉ Lệ Bản Đồ

Bài 2 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 6: ): Dựa vào nội dung SGK, hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) các ý sao cho thích hợp:

- Những bản đồ có tỉ lệ lớn hơn (1 : 200 000) là..............................................

Quảng cáo

- Những bản đồ có tỉ lệ (từ 1 : 200 000 đến 1 : 1000 000) là...........................

- Những bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn (1 : 1000 000) là...........................................

Lời giải:

Bài 2 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 6: ): Dựa vào nội dung SGK, hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) các ý sao cho thích hợp:

- Những bản đồ có tỉ lệ lớn hơn (1 : 200 000) là bản đồ tỉ lệ lớn

- Những bản đồ có tỉ lệ (từ 1 : 200 000 đến 1 : 1000 000) là bản đồ tỉ lệ trung bình

- Những bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn (1 : 1000 000) là là bản đồ tỉ lệ nhỏ

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải Tập bản đồ lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 6 khác:

Loạt bài Giải Tập bản đồ Địa Lí 6 | Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-3-ti-le-ban-do.jsp