Bài 4 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 6Bài 3: Tỉ Lệ Bản Đồ

Bài 4 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào tỉ lệ của bản đồ trên, hãy đo và tính khoảng cách của các điểm:

- Từ A đến B là ....................mét

Quảng cáo

- Từ A đến C là.....................mét

- Từ E đến D là ....................mét

- Từ G đến H là.....................mét

Lời giải:

- Từ A đến B là 670 mét

- Từ A đến C là 900 mét

- Từ E đến D là 520 mét

- Từ G đến H là 320 mét

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải Tập bản đồ lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 6 khác:

Loạt bài Giải Tập bản đồ Địa Lí 6 | Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-3-ti-le-ban-do.jsp