Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

A.B Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

1. (trang 3 toán 7 VNEN tập 2).

a) Đọc và làm theo yêu cầu

Em đề nghị các bạn trong nhóm cho biết chiều cao cân nặng của mình và điền vào Bảng 1 sau:

TT Họ và tên Chiều cao (cm) Cân nặng (kg)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

...

 

 

 

b) Đọc kĩ nội dung sau (Sgk trang 3)

c) Thực hiện các hoạt động sau

   - Đọc các bảng sau:

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

   - Thảo luận và chỉ ra Bảng 2, Bảng 3 là bảng số liệu thống kê ban đầu của cuộc điều tra theo cái gì, của ai hay của đối tượng nào.

Trả lời:

a) Các em tham khảo mẫu như sau:

TT Họ và tên Chiều cao (cm) Cân nặng (kg)

1

Trần Thị Vân Anh

150

43

2

Nguyễn Anh Duy

152

52

3

Đào Huy Hùng

145

47

4

Nguyễn Thu Hương

160

50

5

Nguyễn Đức Kiên

157

56

c) Bảng 2 là bảng số liệu thống kê ban đầu của cuộc điều tra điểm của bài kiểm tra môn Toán của tổ 1 và lớp 7A.

Bảng 3 là bảng số liệu thống kê ban đầu của cuộc điều tra diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2013 của một số địa phương.

2. (trang 5 toán 7 VNEN tập 2).

a) Thực hiện các hoạt động sau

- Trong Bảng 2 người điều tra quan tâm, tìm hiểu vấn đề gì?

- Trả lời câu hỏi tương tự đối với Bảng 3.

b) Đọc kĩ các khái niệm sau (Sgk trang 5)

c) Thực hiện các hoạt động sau

- Trong Bảng 3 : Đơn vị điều tra là gì ? Nêu một dấu hiệu ; Nêu một số giá trị của một dấu hiệu ; Nêu một dãy giá trị của dấu hiệu bằng bao nhiêu ?

- Cho một ví dụ bảng số liệu thống kê ban đầu , sau đó trả lời các câu hỏi như các câu hỏi vừa nêu trên đối với Bảng 3.

Trả lời:

a) - Bảng 2 người điều tra quan tâm, tìm hiểu về điểm của bài kiểm tra môn Toán của tổ 1 và lớp 7A.

- Bảng 3 người điều tra quan tâm, tìm hiểu về diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2013 của một số địa phương.

c) Trong Bảng 3

- Đơn vị điều tra là một số địa phương.

- Dấu hiệu là mật độ dân số năm 2013,

- Số 3324,3; 6936900; 2097 là một số giá trị của dấu hiệu (đơn vị Hà Nội);

- Dãy giá trị của dấu hiệu là: 2087, 1260, 772, 868, 3731.

- Số giá trị của dấu hiệu bằng 5 (N = 5) .

Các em có thể tham khảo ví dụ sau:

TT Họ và tên Chiều cao (cm)

1

Trần Thị Vân Anh

150

2

Nguyễn Anh Duy

152

3

Đào Huy Hùng

145

4

Nguyễn Thu Hương

160

5

Nguyễn Đức Kiên

157

Trong bảng trên

- Đơn vị điều tra là các bạn trong tổ.

- Dấu hiệu là chiều cao (cm)

- Số 160 là một số giá trị của dấu hiệu;

- Dãy giá trị của dấu hiệu là : 150, 152, 145,160,157;

- Số giá trị của dấu hiệu bằng 5 (N = 5).

3. (trang 5 toán 7 VNEN tập 2).

a) Thực hiện các hoạt động sau

Quan sát Bảng 2 và trả lời các câu hỏi sau :

- Chỉ ra một giá trị của dấu hiệu .

- Giá trị đó xuất hiện mấy lần ?

b) Đọc kĩ nội dung sau (Sgk trang 5)

c) Thực hiện hoạt động sau

Hãy nói từng bạn về tháng sinh của tất cả các bạn trong nhóm, sau đó lập bảng số liệu thống kê ban đầu về ngày tháng sinh của tất cả các bạn trong lớp và nêu tần số giá trị trong bảng này.

Trả lời:

a) - Số 10 là một giá trị của dấu hiệu.

- Giá trị 10 suất hiện 2 lần.

c) Các em thực hiện thống kê ban đầu về tháng sinh của các bạn trong lớp và lập bảng tần số có thể tham khảo mẫu sau:

Tháng sinh các bạn trong lớp 7A (35 bạn)

1

2

4

10

12

15

10

2

1

11

4

2

12

12

6

1

7

11

7

5

5

3

8

11

4

9

10

12

8

3

7

9

10

5

10

Tần số các giá trị trong bảng:

Tháng Tần số (n)

1

3

2

3

3

2

4

3

5

4

6

1

7

3

8

2

9

2

10

5

11

3

12

4

C. Hoạt động luyện tập

1. (trang 6 toán 7 VNEN tập 2).Lập bảng số liệu thống kê ban đầu về số bàn trong các phòng học của học sinh khối 6 và khối 7 của trường em đang học.

Trả lời:

Các em làm theo mẫu sau và thay đổi theo số bàn và lớp học của trường mình:

Bảng: Số bàn trong các lớp của khối 6 và 7

Lớp Số bàn (chiếc)

7A

18

7B

22

7C

20

6A

22

6B

18

6C

21

2. (trang 6 toán 7 VNEN tập 2). Điều tra về số người trong mỗi hộ gia đình của một tổ dân phố , ta có kết quả như bảng sau:

1

3

5

4

3

2

2

1

5

6

3

4

4

5

4

3

3

2

3

3

Hãy cho biết :

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Số đơn vị điều tra là bao nhiêu ?

c ) Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng .

Trả lời:

a) Dấu hiệu điều tra là số người trong mỗi hộ gia đình của một tổ dân phố.

b) Số đơn vị điều tra là 20 (2 x 10).

c) Các giá trị khác nhau là 1,2, 3, 4, 5, 6.

- Bảng tần số các giá trị:

Giá trị Tần số

1

2

2

3

3

7

4

4

5

3

6

1

3. (trang 6 toán 7 VNEN tập 2). Thời gian (tính bằng phút) để đi từ nhà đến trường của một học sinh mỗi ngày trong một tháng , được ghi trong bảng sau:

14

15

16

17

18

19

20

21

22

15

16

16

17

17

18

18

21

21

20

20

20

15

15

18

19

19

20

20

21

20

Hãy cho biết

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Số ngày trong tháng đó , từ đó suy ra số đơn vị điều tra là bao nhiêu ?

c ) Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Trả lời:

a) Dấu hiệu điều tra là thời gian ( tính bằng phút ) để đi từ nhà đến trường của một học sinh.

b) Tháng đó có 30 ngày, suy ra số đơn vị điều tra là 30.

c) Các giá trị khác nhau là 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 và tần số của chúng là:

Giá trị Tần số

14

1

15

4

16

3

17

3

18

4

19

3

20

7

21

4

22

1

D. Hoạt động vận dụng

1. (trang 7 toán 7 VNEN tập 2). Em hãy điều tra thời gian dành cho ăn trưa (tính bằng phút) của học sinh lớp 7 tại các gia đình thuộc thôn (bản , tổ dân phố) nơi em ở hoặc của một trường bán trú , lập bảng số liệu thống kê ban đầu và trả lời các câu hỏi sau :

a) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b) Số học sinh lớp 7 theo dấu hiệu điều tra đó là bao nhiêu ?

c) Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng .

Trả lời:

Các em có thể tham khảo theo mẫu dưới đây:

   Bảng: Thời gian ăn trưa (tính bằng phút) của học sinh lớp 7 tại trường bán trú:

20

17

18

15

20

18

20

18

17

15

a) Dấu hiệu điều tra là thời gian ăn trưa của học sinh lớp 7 tại trường bán trú.

b) Số học sinh lớp 7 theo dấu hiệu điều tra đó là 10.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số:

Giá trị Tần số

15

2

17

2

18

3

20

3

2. (trang 7 toán 7 VNEN tập 2). Em hãy điều tra số lỗi chính tả trong một bài làm văn của mỗi bạn trong lớp , lập bảng số liệu thống kê ban đầu và trả lời các câu hỏi sau :

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Số học sinh lớp đó là bao nhiêu ?

c ) Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng .

Trả lời:

Các em điều tra và có thể tham khảo mẫu sau:

   Bảng : Điều tra số lỗi chính tả trong một bài làm văn của mỗi bạn trong lớp

1

2

3

1

2

3

1

2

1

4

3

4

1

2

3

2

4

2

5

3

2

4

2

5

1

2

3

4

2

3

a ) Dấu hiệu điều tra là số lỗi chính tả trong một bài làm văn của mỗi bạn trong lớp.

b ) Số học sinh lớp đó là 30.

c ) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 1, 2, 3, 4, 5 và tần số của chúng như sau:

Giá trị

1

2

3

4

5

Tần số

6

10

7

5

2

3. (trang 7 toán 7 VNEN tập 2). Số người của một số dân tộc theo số liệu điều tra dân số năm 2010 của Việt Nam được cho trong bảng sau:

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Hãy cho biết :

a) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b) Số đơn vị điều tra là bao nhiêu ?

c) Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

Trả lời:

a ) Dấu hiệu điều tra là số người của một số dân tộc.

b ) Số đơn vị điều tra là 22.

c ) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu : 73594427 ; 169501 ; 169410 ; 74506 ; 74458 ; 13840 ; 13158 ; 687 ; 436 ; 397 ; 376; 411257 ; 331194 ; 227716 ;161729 ; 146821 ; 127420; 122245 ; 1626392 ; 1068189; 968800; 823017.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

(trang 8 toán 7 VNEN tập 2).

Em hãy tìm hiểu (qua người lớn hay qua internet) số liệu thống kê năm 2013 của Việt Nam về : diện tích gieo trồng các loại cây, số trường phổ thông ; số giáo viên và số học sinh phổ thông; số học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đối với mỗi bảng, hãy cho biết:

- Dấu hiệu điều tra và số các giá trị của dấu hiệu đó.

- Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

- Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Trả lời:

Bảng diện tích gieo trồng cây lúa (đơn vị nghìn ha) của một số địa phương:

Địa phương Diện tích (nghìn ha) Địa phương Diện tích (nghìn ha)

Hà Nội

204,3

Ninh Bình

80,9

Vĩnh Phúc

59,0

Thái Bình

161,8

Bắc Ninh

72,5

Đồng Tháp

541,8

- Dấu hiệu điều tra là diện tích gieo trồng cây lúa (đơn vị nghìn ha). Số các giá trị của dấu hiệu là 6.

- Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 6.

- Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu : 204,3; 59,0; 72,5; 80,9; 161,8; 541,8.

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 7 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 7 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát sách Hướng dẫn học Toán 7 Tập 1 & Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học