Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

A. Hoạt động khởi động

(Trang 9 Toán 8 VNEN Tập 2)

Quan sát hình vẽ bên và viết phương trình ẩn x (mét) biểu thị diện tích của hình bằng 168m2

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Chia hình trên thành 2 hình chữ nhật, diện tích của hình chính là tổng diện tích của hai hình chữ nhật

Diện tích hình là: S = 4.6 + 12.x

      ⇔ 168 = 24 + 12x

      ⇔ x = 12

Vậy x = 12 (m)

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. b) (Trang 10 Toán 8 VNEN Tập 2)

Trong các phương trình sau đây, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 ( x là ẩn; a,b là ẩn số đã cho, a ≠ 0)

Do đó phương trình (1), (3), (4) là phương trình bậc nhất một ẩn.

2. a) (Trang 10 Toán 8 VNEN Tập 2)

Quan sát các hình vẽ sau và điền số thích hợp vào chỗ trống (...) để tìm giá trị của x:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c) Giải các phương trình sau

x + 6 = 0;            Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất- x = 0;            5 = 8 - x.

Lời giải:

a)

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c)

* Ta có: x + 6 = 0 ⇔ x = - 6

* Ta có: Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất - x = 0 ⇔ x = Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

* Ta có: 5 = 8 - x ⇔ x = 8 - 5 = 3

3. a) (Trang 10 Toán 8 VNEN Tập 2)

Quan sát các hình vẽ sau, điền số thích hợp vào chỗ trỗng (...) để tìm giá trị của x; y:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c) Giải các phương trình sau

- 2x = 2;            0.5x = 2.5;            Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhấtx = 6.

d) Giải các phương trình sau (theo mẫu)

Mẫu: 4x - 3 = 9 ⇔ 4x = 12 ⇔ x = 3.

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

a)

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c)

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

d)

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

C. Hoạt động luyện tập

1 (Trang 11 Toán 8 VNEN Tập 2)

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 ( x là ẩn; a,b là ẩn số đã cho, a ≠ 0)

Các phương trình a), c) thõa mãn điều kiện trên nên a), c) là phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình d): Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất = 3 ⇔ 2 = 3(x - 1) ⇔ 3x - 5 = 0 có dạng ax + b = 0 ( x là ẩn; a, b là ẩn số đã cho, a

≠ 0) do đó d) là phương trình bậc nhất một ẩn

Vậy các phương trình a), c), d) là phương trình bậc nhất một ẩn

2 (Trang 11 Toán 8 VNEN Tập 2)

Giải các phương trình:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

a) Ta có:

x + 4 = 10 ⇔ x = 10 - 4 ⇔ x = 6

b) Ta có:

- 3x + 2 = -7 ⇔ -3x = - 7 - 2 = - 9 ⇔ x = 3

c) Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

d) Ta có:

0.5x + 4 = -1 ⇔ 0.5x = - 1 - 4 = - 5 ⇔ x = -10

3 (Trang 11 Toán 8 VNEN Tập 2)

Giải các phương trình:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

a) Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Ta có:

6 - 3y = - 3 ⇔ 3y = 6 - ( - 3) = 9 ⇔ y = 3

c) Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

d) Ta có:

- 2m + 6 = 0 ⇔ 2m = 6 ⇔ m = 3

D+E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

1 (Trang 11 Toán 8 VNEN Tập 2)

Viết phương trình biểu thị cân thăng bằng trong hình vẽ bên và tìm giá trị của x (gam).

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Quan sát hình bên ta có phương trình:

3x + 5 = 2x + 7

⇔ 3x - 2x = 7 - 5

⇔ x = 2

Vậy x = 2 (gam).

2 (Trang 12 Toán 8 VNEN Tập 2)

Viết phương trình ẩn x rồi tìm x (mét) trong hình bên, biết diện tích của hình bằng 144m2

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Diện tích của hình chính là tổng diện tích của 3 hình chữ nhật nhỏ

Gọi diện tích của hình à S, ta có:

S = 9.x + 9.x + 9.2

Theo đề bài, diện tích của hình là 144m2

Do đó ta có:

144 = 18x + 18

⇔ x = 7

Vậy x = 7 (mét).

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 8 chương trình VNEN hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 8 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát sách Hướng dẫn học Toán 8 Tập 1 & Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.