Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12Bài 4: Đường tiệm cận

Bài 2 (trang 30 SGK Giải tích 12): Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số:

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Quảng cáo

a) Ta có:

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ x = 3 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ x = -3 là một tiệm cận đứng khác của đồ thị hàm số.

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -3 và x = 3; đường tiệm cận ngang là y = 0.

Quảng cáo

b) Ta có:

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

+Do Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ x = -1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -1 và x = 3/5 và một tiệm cận ngang là Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

c) + Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ đồ thị có tiệm cận đứng là x = -1.

+ Lại có

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ đồ thị không có tiệm cận ngang.

d) Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Giải bài 2 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Kiến thức áp dụng

Hàm số y = f(x) xác định trên một khoảng vô hạn.

+ Nếu có Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 hoặc Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 thì y = y0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

+ Nếu có ít nhất 1 trong các điều kiện : Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 hoặc Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 hoặc Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 hoặc Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 thì đường thẳng x = x0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

* Lưu ý : Có thể có hai hoặc nhiều tiệm cận ngang hoặc tiệm cận đứng.

Quảng cáo

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 12 bài 4 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


duong-tiem-can.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12