Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12Bài 4: Đường tiệm cận

Bài 1 (trang 30 SGK Giải tích 12): Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Quảng cáo

a) Ta có:

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2.

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = –1.

b) Ta có:

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = –1.

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = –1.

Quảng cáo

c) Ta có:

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2/5.

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = 2/5.

d) Ta có:

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 0 (trục Oy)

Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = -1.

Kiến thức áp dụng

Hàm số y = f(x) xác định trên một khoảng vô hạn.

+ Nếu có Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 hoặc Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 thì y = y0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

+ Nếu có ít nhất 1 trong các điều kiện : Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 hoặc Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 hoặc Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 hoặc Giải bài 1 trang 30 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 thì đường thẳng x = x0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

* Lưu ý : Có thể có hai hoặc nhiều tiệm cận ngang hoặc tiệm cận đứng.

Quảng cáo

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 12 bài 4 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


duong-tiem-can.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12