Bài 79 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Bài 79 (trang 91 SGK Toán 6 Tập 1): Tính 27.(-5). Từ đó suy ra các kết quả:

(+27).(+5);   (-27).(+5);   (-27).(-5);   (+5).(-27)

Lời giải

Quảng cáo

Ta có 27. (–5) = –(27 . 5) = –135

Suy ra :

(+27) . (+5) = 135

(–27) . (+5) = –135

(–27) . (–5) = 135

(+5) . (–27) = –135

Kiến thức áp dụng

Dấu của tích :

(+) . (+) → (+)

(–) . (–) → (+)

(+) . (–) → (–)

(–) . (+) → (–)

Quảng cáo

Tên các bài giải Toán lớp 6 khác trên VietJack:

Quảng cáo

Mục lục Giải bài tập Toán 6 theo chương:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 | Để học tốt Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 6 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên cuốn Giải bài tập Toán 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


nhan-hai-so-nguyen-cung-dau.jsp