Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 11 trang 90Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 11 trang 90: Tính

Quảng cáo

a) 12 . 3;

b) 5 . 120.

Lời giải

a) 12 . 3 = 36

b) 5 . 120 = 600

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 11 trang 90: Hãy quan sát kết quả bốn tích đầu và dự đoán kết quả của hai

3.(-4) = -12 Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 tăng 4

2.(-4) = -8 Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 tăng 4

1.(-4) = -4 Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 tăng 4

0.(-4) = 0

(-1).(-4) = ?

(-2).(-4) = ?

Quảng cáo

Lời giải

Ta có: (-1) . (-4) = 4

(-2) . (-4) = 8

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 11 trang 90: Tính:

a) 5 . 17;

b) (-15) . (-6).

Lời giải

Ta có:

a) 5 . 17 = 85

b) (-15) . (-6) = 90

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Toán lớp 6 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 | Để học tốt Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 6 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên cuốn Giải bài tập Toán 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


nhan-hai-so-nguyen-cung-dau.jsp