Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 11 trang 91Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 11 trang 91: Cho a là một số nguyên dương. Hỏi b là số nguyên dương hay nguyên âm nếu:

Quảng cáo

a) Tích a . b là một số nguyên dương ?

b) Tích a . b là một số nguyên âm ?

Lời giải

a) a là một số nguyên dương. Tích a . b là một số nguyên dương

Suy ra b là một số nguyên dương

b) a là một số nguyên dương. Tích a . b là một số nguyên âm

Suy ra b là một số nguyên âm

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Toán lớp 6 khác:

Quảng cáo

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 | Để học tốt Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 6 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên cuốn Giải bài tập Toán 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


nhan-hai-so-nguyen-cung-dau.jsp