Giải bài 12 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Bài 12 (trang 13 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải bài 12 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Lời giải:

Giải bài 12 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇔2(5x - 2) = 3(5 - 3x)

⇔10x - 4 = 15 - 9x

⇔10x + 9 = 15 + 4

⇔19x = 19

⇔x = 1

Vậy x = 1

Giải bài 12 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇔30x + 9 = 36 = 24 + 32x

⇔30x - 32x = 60 - 9

⇔-2x = 51

⇔x = -25.5

Vậy x = -25.5

Giải bài 12 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇔5(7x - 1) + 60x = 6(16 - x)

⇔35x - 5 + 6x = 96 - 6x

⇔35x + 60x + 6x = 96 + 5

⇔101x = 101

⇔x = 1

Vậy x = 1

Giải bài 12 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇔6 - 18x = -5x + 6

⇔-18x + 5x = 0

⇔-13x = 0

⇔x = 0

Vậy x = 0

Tham khảo các lời giải Toán 8 Bài 3 khác:

Mục lục giải bài tập Toán 8 theo chương:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 8 | Để học tốt Toán 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 8 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài tập Toán 8Để học tốt Toán 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


phuong-trinh-dua-duoc-ve-dang-ax-b-0.jsp