Chính tả Tuần 1 trang 2 VBT Tiếng Việt 2 Tập 1Câu 1 (trang 2 vbt Tiếng Việt 2 tập 1)

Điền c hoặc k vào chỗ trống:

...im khâu

...ậu bé

...iên nhẫn

bà ...ụ

Gợi ý:

- Em điền k khi đứng trước âm i, e, ê.

- Em điền c khi đứng trước các âm còn lại.

Trả lời:

kim khâu

cậu bé

kiên nhẫn

bà c

Câu 2 (trang 2 vbt Tiếng Việt 2 tập 1)

Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái
1 a a
2 .................  á
3  ................. 
4  ................. 
5 c
6 ................. 
7 ................. đê
8 ................. e
9 ................. ê

Trả lời:

Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái
1 a a
2 ă á
3 â
4 b
5 c
6 d
7 đ đê
8 e e
9 ê ê

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 (VBT Tiếng Việt 2) hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 | Giải VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


tuan-1.jsp