Chính tả Tuần 10 trang 47 VBT Tiếng Việt 2 Tập 1Câu 1 (trang 47 vbt Tiếng Việt 2 tập 1)

Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M : cò, ................

M : kẹo, ................

Gợi ý: Em viết k khi đứng trước âm i, e, ê.

Trả lời:

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

cô, cờ, cá, cây, củ, cỏ, cổng, cao, cáo, con, cứng,...

kiến, kính, kín, kìm, kênh, kèm, kéo,...

Câu 2 (trang 47 vbt Tiếng Việt 2 tập 1)

a) Điền vào chỗ trống hoặc n:

    Lên ...on mới biết ...on cao

...uôi con mới biết công ...ao mẹ thầy.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã:

dạy bao - cơn bao

lặng le - số le

mạnh me - sứt me

áo vai - vương vai

Trả lời:

a) 

    Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.

b) 

dạy bảo - cơn bão

lặng lẽ - số lẻ

mạnh mẽ - sứt mẻ  

áo vải - vương vãi

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 (VBT Tiếng Việt 2) hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 | Giải VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


tuan-10.jsp