Chính tả Tuần 28 trang 44 VBT Tiếng Việt 2 Tập 2Câu 1 (trang 44 vbt Tiếng Việt 2 tập 2)

Điền ua hoặc  vào chỗ trống :

- voi h... vòi                - m...ˋ màng

- th... ̉ nhỏ                  - chanh ch...

Trả lời:

- voi h vòi               - mùa màng

- thuở nhỏ                  - chanh chua

Câu 2 (trang 44 vbt Tiếng Việt 2 tập 2)

Điền vào chỗ trống :

a) hoặc n

Ơn trời mưa ...ắng phải thì

...ơi thì bừa cạn, ...ơi thì cày sâu.

Công lênh chẳng quản bao ...âu,

Ngày ...ay ...ước bạc, ngày sau cơm vàng.

Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

b) ên hoặc ênh

- Cái gì cao lớn l... khênh

Đứng mà không tựa, ngã k...` ngay ra ?

- Tò vò mà nuôi con nhện

Đến khi nó lớn, nó qu.ˌ.. nhau đi

Tò vò ngồi khóc tỉ ti

Nhện ơi, nh.ˌ.. hỡi, nh.ˌ.. đi đằng nào ?

Trả lời:

a) hoặc n

Ơn trời mưa nắng phải thì

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

Công lênh chẳng quản bao lâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

b) ên hoặc ênh

- Cái gì cao lớn lênh khênh

Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra ?

- Tò vò mà nuôi con nhện

Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi

Tò vò ngồi khóc tỉ ti

Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đằng nào ?

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 (VBT Tiếng Việt 2) hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 | Giải VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


tuan-28.jsp