Chính tả Tuần 4 trang 16 VBT Tiếng Việt 2 Tập 1Câu 1(trang 16 vbt Tiếng Việt 2 tập 1)

Viết vào chỗ trống trong bảng:

Ba tiếng có 

Ba tiếng có 

M : con kiến,...

M : yên tĩnh,...

Trả lời:

Ba tiếng có 

Ba tiếng có 

hiền lành, biểu diễn, chiều tối, tiêu tiền, tiếng nói, cô tiên,...

khuyên nhủ, chim yến, kể chuyện, chuyển đổi, trăng khuyết,...

Câu 2(trang 16 vbt Tiếng Việt 2 tập 1)

Điền vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt nghĩa của các tiếng in đậm:

a) - Hoà dỗem đội mũ để đi ăn giỗông ngoại.

    + Viết là dỗ trong các từ ngữ : ..........................

    + Viết là giỗ trong các từ ngữ : .........................

- Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

    + Viết là dòng trong các từ ngữ : .......................

    + Viết là ròng trong các từ ngữ : ........................

b)- Tôi viết những vầnthơ về vầng trăng quê hương.

    + Viết là vần trong các từ ngữ : .........................

    + Viết là vầng trong các từ ngữ : .......................

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

    + Viết là dân trong các từ ngữ : ..........................

    + Viết là dâng trong các từ ngữ : ........................

Trả lời:

a) - Hòa dỗem đội mũ để đi ăn giỗông ngoại.

    + Viết là dỗ trong các từ ngữ sau : dạy dỗ, dỗ dành,...

    + Viết là giỗ trong các từ ngữ sau : ăn giỗ, đám giỗ, giỗ tổ Hùng vương, ngày giỗ,...

- Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

    + Viết là dòng trong các từ ngữ sau : dòng sông, dòng suối, dòng nước, dài dòng, dòng kẻ, ...

    + Viết là ròng trong các từ ngữ sau : ròng rọc, nước ròng,...

b) - Tôi viết những vầnthơ về vầngtrăng quê hương.

    + Viết là vần trong các từ ngữ sau: vần vũ, học vần, đánh vần,...

    + Viết là vầng trong các từ ngữ sau : vầng trán, vầng trăng,...

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

    + Viết là dân trong các từ ngữ sau : dân chúng, dân số, dân tộc, dân sinh, dân dã, nhân dân,...

    + Viết là dâng trong các từ ngữ sau : dâng hiến, dâng lễ, dâng cao,...

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 (VBT Tiếng Việt 2) hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 | Giải VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


tuan-4.jsp