Luyện từ và câu Tuần 13 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 Tập 1Câu 1 (trang 58 vbt Tiếng Việt 2 tập 1)

Viết tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ:

..............      ..............

..............      ..............

..............      ..............

..............      ..............

Gợi ý: Từ những công việc đã làm giúp bố mẹ hàng ngày, em hãy kể và ghi lại.

Trả lời:

Những việc ở nhà em làm giúp bố mẹ là:

tưới cây      quét nhà

lau bàn      trông em

vo gạo      nhặt rau

rửa rau      gấp quần áo

Câu 2 (trang 58 vbt Tiếng Việt 2 tập 1)

Gạch một gạch ( ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai?

Gạch hai gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì?

Luyện từ và câu Tuần 13 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 | Hay nhất Giải vở bài tập Tiếng Việt 2

a) Cây xoà cành ôm cậu bé.

b) Em học thuộc đoạn thơ.

c) Em làm ba bài tập toán.

Gợi ý:

- Trả lời câu hỏi Ai? : là con người, loài vật, thường đứng ở đầu câu.

- Trả lời câu hỏi Làm gì? : là hoạt động của con người, loài vật.

Trả lời:

Luyện từ và câu Tuần 13 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 | Hay nhất Giải vở bài tập Tiếng Việt 2

Câu 3 (trang 58 vbt Tiếng Việt 2 tập 1)

Nối từ ở 3 nhóm (1, 2, 3) để tạo thành những câu hợp nghĩa:

Luyện từ và câu Tuần 13 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 | Hay nhất Giải vở bài tập Tiếng Việt 2

Trả lời:

Luyện từ và câu Tuần 13 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 | Hay nhất Giải vở bài tập Tiếng Việt 2

Câu 4 (trang 59 vbt Tiếng Việt 2 tập 1)

Đặt 2 câu, mỗi câu kể một việc em đã làm ở nhà:

a) .......................................................................

b) .......................................................................

Trả lời:

a) Em trông em cho mẹ.

b) Em giúp mẹ quét nhà.

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 (VBT Tiếng Việt 2) hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 | Giải VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


tuan-13.jsp