Luyện từ và câu Tuần 20 trang 7 VBT Tiếng Việt 2 Tập 2Câu 1 (trang 7 vbt Tiếng Việt 2 tập 2)

Chọn từ ngữ chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng) điền vào chỗ trống :

Mùa xuân Mùa hạ Mùa thu Mùa đông
............................................ ............................................ ............................................ ............................................

Trả lời:

Mùa xuân Mùa hạ Mùa thu Mùa đông
ấm áp nóng bức, oi nồng se se lạnh giá lạnh, mưa phùn gió bấc

Câu 2 (trang 7 vbt Tiếng Việt 2 tập 2)

Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ...) :

a) Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

M : Bao giờ lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

-  ..........................................................

b) Khi nào trường bạn nghỉ hè ?

-  ..........................................................

c) Bạn làm bài tập này khi nào?

-  ..........................................................

d) Bạn gặp cô giáo khi nào?

-  ..........................................................

Trả lời:

a) 

- Lúc nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

- Tháng mấy lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

- Mấy giờ lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

b)

- Lúc nào trường bạn nghỉ hè ?

- Bao giờ trường bạn nghỉ hè ?

- Tháng mấy trường bạn nghỉ hè ?

c) 

- Bạn làm bài tập này lúc nào ?

- Bạn làm bài tập này bao giờ ?

- Bạn làm bài tập này lúc mấy giờ ?

d) 

- Bạn gặp cô giáo lúc nào ?

- Bạn gặp cô giáo bao giờ ?

- Bạn gặp cô giáo lúc mấy giờ ?

Câu 3 (trang 8 vbt Tiếng Việt 2 tập 2)

Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm than điền vào ☐ :

a) Ông Mạnh nổi giận, quát:

- Thật độc ác ☐

b) Đêm ấy, Thần Gió lại đến đập cửa, thét:

- Mở cửa ra ☐

- Không ☐ Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào ☐

Gợi ý: Phân biệt dấu chấm và dấu chấm than:

+ Dấu chấm: kết thúc câu kể.

+ Dấu chấm than : bộc lộ cảm xúc, dùng để gọi-đáp, yêu cầu, đề nghị.

Trả lời:

a) Ông Mạnh nổi giận, quát:

Thật độc ác !

b) Đêm ấy, Thần Gió lại đến đập cửa, thét:

Mở cửa ra !

Không ! Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào.

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 (VBT Tiếng Việt 2) hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 | Giải VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


tuan-20.jsp